Postní almužna

K postní době již tradičně patří duchovně-formační akce Postní almužna. Během tohoto období mají (nejen) věřící lidé v ČR opět možnost návratu ke starobylé tradici – almužně. Takto získaný finanční obnos pak pomůže lidem v nouzi v daném místě.

Pastorační akce s názvem Postní almužna je vždy zahájena na Popeleční středu, případně o 1. neděli postní, a trvá do konce postu.

Lidé si ve své farnosti vyzvednou papírové pokladničky neboli postničky a do těch pak ukládají peníze za požitky, které si během půstu odepřeli. Může jít například o pamlsky či cigarety. Získaný obnos na konci půstu předají zpět do kostela, odkud putuje podle dohody farnosti a místní Charity na pomoc lidem v nouzi.

Postní almužna není v pravém slova smyslu sbírkou, jde především o podporu duchovního prožívání postního období. Peněžní dary spojené s Postní almužnou jsou jen doprovodným a zcela dobrovolným aktem každého z věřících. „Almužna je výrazem odhodlání měnit sebe sama prostřednictvím pomoci druhým,“ uvedl brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Kontakt

Mgr. Radka Běhalová, radka.behalova@jihlava.charita.cz, tel. 731 766 036