Statické pokladničky 2022

Umístění veřejně přístupných statických pokladniček:

Jihlava

  • sídlo Oblastní charity Jihlava - Jakubské náměstí 2, Jihlava (sekretariát), 7.00 - 15.00
  • pekárna Veselo - Husova 46, Jihlava, 7.30 - 17.00  
  • pekařství (vedle Sklípku)  - Masarykovo nám. 6, Jihlava, 5.00 - 15.30

 20220103_094135   pekárna Veselo JI

 

KOSTELEC u Jihlavy

  • Obecním úřad, Kostelec 87
  • U pokladny Potravin na zatáčce, Kostelec 52
  • Prodejna Kosteleckých uzenin
  • Na první vrátnici společnosti Kostelecké uzeniny
  • Na druhé vrátnici společnosti Kostelecké uzeniny