IROP_CZ_RO_B_C RGB

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0005889

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Cílem projektu je zkvalitnit, rozšířit a zpřístupnit poskytované sociální služby dotčené realizací projektu. Vyšší úroveň kvality bude zajištěna vybudováním pro dané sociální služby potřebného zázemí na adrese Žižkova 108, Jihlava, které bude doplněno o odpovídající vybavení. V novém objektu bude instalován taktéž výtah, který zpřístupní zařízení všem osobám bez ohledu na možný zdravotní hendikep. Díky přesunu uvedených sociálních služeb do nového objektu bude možné navýšit kapacitu u vybraných služeb, čímž dojde k rozšíření počtu potenciálních uživatelů.

Celkové pojetí projektu přispěje k větší provázanosti  a těsnější spolupráci mezi projektem dotčenými sociálními službami, což bude v konečném důsledku generovat kladný efekt, který ovlivní klienty i pracovníky sociálních služeb.

Projekt se dotkne celkem pěti sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, z nichž čtyři jsou poskytovány pod záštitou Oblastní charity Jihlava. Jedná se o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Klubíčko Jihlava (ambulantní forma sociální služby), nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Jihlava - Erko (ambulantní forma sociální služby), terénní program SOVY (terénní forma sociální služby)a služby následné péče Jihlava (pobytová a ambulantní forma sociální služby). Poslední sociální službu představuje azylový dům – Azylové ubytování Jihlava (pobytová forma sociální služby), který je však provozován organizací Středisko křesťanské pomoci – Naděje pro život Jihlava, a to v budově na adrese Žižkova 108 v Jihlavě. Právě do tohoto objektu budou v rámci projektu přesunuty čtyři výše uvedené sociální služby, které provozuje OCH Jihlava.

zizkova