Projekt „Společně a úspěšně v Jihlavě“

články

fotogalerie

Klíček Jihlava - neformální předškolní klub

 

Předškolní zařízení „Klíček“ vzniklo při Oblastní charitě Jihlava od 1. 9. 2016, spolu s novým projektem „Společně a úspěšně v Jihlavě“.

Během tří let budou při Oblastní charitě Jihlava působit dva předškolní kluby, stávající sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi „Klubíčko“ a nový neformální předškolní klub „Klíček“, které jsou v provozu 4x týdně. Bude se realizovat řada vzdělávacích seminářů, určených především pedagogickým pracovníkům z mateřských školek a sociálním pracovníkům na daných projektech.

Klíček

logo pruhlednyCíl projektu:

Příprava nástupu dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do mateřských škol, podpora dětí i rodičů v rámci adaptačního období po nástupu do mateřské školy.          

        

 Klíček

Dílčí cíle projektu

1) Vzdělávat děti, které pochází ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí a z různých důvodů nenavštěvují běžné mateřské školy, pomoci jim k úspěšnému vstupu do jedné ze sedmnácti MŠ v jihlavské „Mozaice“.

2) Inspirovat pedagogy, jak s dětmi s různými speciálními vzdělávacími potřebami pracovat. Realizovat vzdělávací semináře, přinášet konkrétní nástroje, které jim v jejich práci pomohou.

3) Spolupracovat s politiky a úředníky při pravidelných společných setkáních, dokázat, že předškolní vzdělávání je pro děti z této cílové skupiny naprosto klíčové pro jejich pozdější úspěšnost. A to nejen ve školce, ale i v pozdějším životě.

4) Aktivně spolupracovat s celou rodinou, vzdělávat ji a zapojovat rodiče přímo do aktivit projektu „Společně a úspěšně v Jihlavě“.

 

Poslání služby

Posláním Klíčku je pomoc a podpora rodinám s dětmi ve věku 3 až 5 let, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Služba je poskytována ambulantní formou a pomáhá rodinám z Jihlavy podporovat všestranný rozvoj dětí, které v těchto rodinách vyrůstají.

Klíček

Název zařízení:

Klíček Jihlava – neformální předškolní klub

 

Vedoucí zařízení:

Michaela Jelínková

Jakubské náměstí 2, Jihlava, 58601

Telefon: 567 563 671

Mobil:736 523 636 

 

Kontakty na Klíček:

Komenského 20, Jihlava, 58601

Mobil Klíček: 734 686 794

E-mail: klicek@jihlava.charita.cz

 

Zaměstnanci Klíčku

Bc. Michaela Jelínková DiS. - zástupce vedoucího, sociální pracovník
Telefon: 734 686 794
e-mail: 8bprR3b7TcrvZ.agc8m%C8~%78IkO1.7~bGkO1p

Bc. Sandra Vilášková – sociální pracovník

Hana Laštovičková, DiS – sociální pracovnice

 

Formy poskytování sociálních služeb

ambulantní

 Klíček

Cílová skupina klientů

Klíček se věnuje rodinám s dětmi ve věku 3 – 5 let, které pochází ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

 

Věková kategorie klientů

děti předškolního věku (3 - 5 let)
mladí dospělí - rodiče (19 - 26 let)
dospělí – rodiče (27 - 64 let)

 

Kapacita ambulantní formy poskytování

počet uživatelů služby - 15 dětí na dopoledním programu Klíček

 

Kapacita ambulantní formy poskytování služby:

počet uživatelů služby – 15 dětí na dopoledním programu Klíček.

 

Pracovní doba poskytování služby:

Provozní doba zařízení Klíček:

pondělí: 8:00 – 15:00

pondělí: 8:00 – 13:00

úterý:    8:00 – 15:00

úterý:    8:00 – 13:00

středa:   8:00 – 15:00

středa:   8:00 – 13:00

čtvrtek:  8:00 – 15:00

čtvrtek:  8:00 – 13:00

pátek:    8:00 – 15:00

 

 


Společné poděkování Klíčku, Erku a Klubíčku:

From: Irena Točíková [mailto:irenatocikova@seznam.cz] Sent: Friday, November 25, 2016 10:55 AM To: Klubíčko Jihlava <klubicko@jihlava.charita.cz> Subject: RE: žádost o exkurzi

Dobrý den,

ráda bych Vám touto cestou poděkovala za pěknou pondělní exkurzi. Vaši kolegové byli vstřícní a ochotní nám ukázat a povědět co nejvíc o ERKU, Klubíčku a Klíčku.

S pozdravem, Irena Točíková,
zdravotnická škola

-------------------------------------------------------------------------------------------------

From:
Sent: Friday, November 11, 2016 7:58 AM
To: Klubíčko Jihlava <klubicko@jihlava.charita.cz>
Subject: Poděkování:-)

Dobrý den,

ráda bych Vám poděkovala za spolupráci na semináři. Bohužel jsem se nemohla semináře zúčastnit, ale ráda bych Vám poskytla zpětnou vazbu, kdy jsem na Vás slyšela jen samou chváluJ.

Moc si vážíme Vaší spolupráce a ještě jednou moc děkuji.

Lenka Vrzalová

Státní zdravotní ústav
Regionální pracoviště v Jihlavě
Vrchlického 57
587 25 Jihlava
tel.: 567 574 733

 

další Reference a ocenění