Děti a rodiče z charitního Klíčku vyjeli za poznáním a pokladem

Děti a rodiče z charitního Klíčku vyjeli za poznáním a pokladem

V rámci projektu Společně a úspěšně v Jihlavě v červnu uskutečnil neformální předškolní klub Klíček první vzdělávací výjezd pro rodiny s dětmi. Cílem cesty byla Kamenice nad Lipou – pohádková říše Fábula. >>>

Předškolní klub Klíček svůj provoz zahájil v listopadu 2016. Výjezd byl první aktivitou, která slouží jako poznání nového prostředí, odpočinek a společně strávený čas s rodiči, dětmi a pracovníky klubu mimo Jihlavu.

 1 (2)

1 (3)Děti ve Fábule prošly pohádkovou cestu, kde prožily radost i obavy. Cestou k pokladu musely totiž plnit úkoly nejen u královny či princezny pohádkové říše, ale také u ježibaby a čerta.

Kromě nalezení pokladu, shlédly děti s rodiči 2 naučná pohádková představení, prošly přírodní bludiště, vyzkoušely si rozluštit několik hlavolamů a zahrály si obří společenské hry. V průběhu pestrého programu bylo k dispozici dětské hřiště. To bylo pro děti jedno z největších lákadel.

Na závěr programu se rodiče s dětmi zúčastnily profesionální školy s drakem v životní velikosti. Při tomto interaktivním programu pod odborným hereckým vedením děti rozhýbaly draka velkého 6 metrů.

„Je strašné teplo, ale jsme rádi, jak moc si to naše děti užívají,“ říkaly maminky během výletu. „Přes prázdniny plánujeme minimálně 2 vzdělávací výjezdy pro rodiče s dětmi,“ dodává Sandra Vilášková, sociální pracovnice předškolního klubu Klíček.

Klíček Jihlava - neformální předškolní klub

Posláním Klíčku je pomoc a podpora rodinám s dětmi ve věku 3 až 5 let, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Služba je poskytována ambulantní formou a pomáhá rodinám z Jihlavy podporovat všestranný rozvoj dětí, které v těchto rodinách vyrůstají.

Autor článku: i-kjEKCaYano2Z4UHCrv4YsVVtQu5f4uK7N_QMQv4Lk - zástupce vedoucího, sociální pracovník

1 (4)