V Jihlavě se konala první odborná platforma o inkluzi

V Jihlavě se konala první odborná platforma o inkluzi

Na začátku března se v prostorách Magistrátu města Jihlavy konala první odborná platforma k předškolnímu vzdělávání projektu Společně a úspěšně v Jihlavě>>>

DSC05224Ten si klade za cíl zvýšit inkluzivnost vzdělávání a podporu dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí ve vzdělávacím procesu.

První odborné platformy se zúčastnili zástupci Oblastní charity Jihlava, zástupci za partnery: Mateřská škola Mozaika, Statutární město Jihlava a Střední škola stavební,  kteří jsou zapojeni do projektu Společně a úspěšně v Jihlavě.

Celý projekt představila t%EhQMQHWoyjeN4skgnjEKAg77P~QkR6jYmeL~l6jWmKD, odborný pracovník odpovědný za inkluzivní přístupy v projektu. Postupně byla představena náplň činností služeb, které spadají pod zmíněný projekt. Jedná se o Klíček - neformální předškolní klub a Klubíčko - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. O nich promluvila Bc. Dana Pečínková. Prezentovány byly také Terénní programy Sovy, které představila vedoucí služby i-kjEKunW7a-p~l6jWmKD9enVvbjcL a Martin Kavú1. odborná platforma o inkluzir, terénní sociální pracovník.

Paní Ing. Jaroslava Macková z Magistrátu města Jihlavy předložila statistické údaje o mateřských a základních školách v Jihlavě. Ředitelka Mateřské školy Mozaika Mgr. Jarmila Bučková představila legislativní změny v předškolním vzdělávání. Hlavním stěžejním bodem následné diskuze bylo povinné předškolní vzdělávání pro děti, které jsou narozeny od 1. 9.2 011 do 31. 8. 2012.

Mezi dalšími zúčastněnými byl například pan Ing. Jozef Labuda, vedoucí odboru sociálních věcí. Dále zástupci za pedagogy mateřských škol a 1. odborná platforma o inkluzizástupci z řad spolupracujících rodičů, jejichž děti docházejí do některých zmíněných služeb Oblastní charity.

Projekt Společně a úspěšně v Jihlavě má dvě stěžejní témata. Již zmíněné téma „Předškolní vzdělávání“ a druhé téma „Prevence školní neúspěšnosti“, které představil ředitel Střední školy stavební - partner projektu PhDr. Pavel Toman.

Projekt je jedinečný tím, že zahrnuje komplexně podporu od mateřských škol přes základní vzdělávání až po střední školy.

Další odborná platforma v rámci předškolního vzdělávání je plánovaná na září 2017.