Projekt „Společně a úspěšně v Jihlavě“

články

fotogalerie

Terénní programy SOVY

Na realizaci druhého tématu – Prevence školní neúspěšnosti se budou podílet i Terénní programy SOVY. Navážou tak na svou zkušenost s terénní prací v Jihlavě a projektem terénní podpory vzdělávání ve vyloučených lokalitách v Kraji Vysočina. Díky komplexnímu přístupu se zaměří na všechny úrovně problému a kromě podpory samotných žáků v dosahování lepších výsledků budou pracovat i s rodinou, školou, pedagogickými pracovníky a veřejností.

 

Poslání

Cílem je zvýšit proinkluzivnost tří zapojených základních škol a dvou středních škol. TP SOVY budou svou prací podporovat vzdělávání žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí a působit tak preventivně proti jejich předčasnému odchodu ze vzdělávání. Za pomoci dobrovolníků budou realizovat program složený z doučování a dalších mimoškolních aktivit. Pracovníci využijí svou znalost cílové skupiny a díky zapojení romských asistentů a asistentek se budou moci orientovat na práci s celou rodinou a zvyšovat tak motivaci dětí i jejich rodičů k dosažení vyššího vzdělání. Rodinám budou poskytovat všestrannou podporu a působit jako prostředník v nastavení efektivní komunikace se školou.

Nedílnou součástí projektu bude spolupráce se školami a pedagogickými pracovníky. Ti projdou sérií na sebe navazujících kurzů, které je provedou sociokulturními specifiky romských žáků, prací s dětmi z odlišného jazykového a kulturního prostředí, zásadami multikulturní výchovy a předcházení předsudků v třídním kolektivu, stejně jako jednotlivými metodami inkluzivního vzdělávání. Kurzy by měly přispět ke změně vnímání romských žáků z pohledu pedagogů, a zároveň podpořit propojení a spolupráci institucí pro zvýšení inkluzivnosti škol v Jihlavě. V projektu se budeme inspirovat příklady nejlepší praxe z České republiky i zahraničí a naše vlastní úspěchy budeme prezentovat v rámci osvětových akcí zaměřených na odbornou i laickou veřejnost.

 

Název zařízení

Terénní programy SOVY

 

Adresa

Mahenova 16, 586 01 Jihlava

 

Vedoucí

Michaela Kulhánková, DiS.

Telefon: 736 238 095
E-mail: michaela.kulhankova@jihlava.charita.cz 

 

Terénní pracovníci pro děti a mládež v projektu Společně a úspěšně v Jihlavě

Pracovníci pro střední školy

David Drevňák – asistent sociálního pracovníka
E-mail: Z8IsUW8j0oAk1YUS5buvRf54YanBZd54Ysm.C

Pracovníci pro základní školy

Martin Kavúr – sociální pracovník
E-mail: 88EDZ.2cWoHBQOQb4ayk.Z2938Es-Z29g
Telefon: 731 126 612

Tereza Siváková – asistentka sociálního pracovníka
E-mail: a.EobZ2k4onu5f56LTwsY-5nW5prRb~lW5pJ

 

Forma poskytování sociálních služeb

Terénní

 

Cílová skupina

Žáci ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí

 

Nabídka služby

  • Pomoc v přípravě na vyučování, doučování v rodinách
  • Organizace mimoškolních aktivit
  • Motivace žáka, rozvíjení jeho talentu
  • Poradenství o výběru střední školy, zaměstnání
  • Podpora spolupráce mezi rodinou a školou
  • Pomoc s řešením problému
  • Podpora sebevědomí
  • Informovanost o romské kultuře

 

Místo poskytování služeb

Jihlava

 

Předchozí zkušenosti

Služba Terénní programy SOVY již tři roky působí na poli prevence sociálního vyloučení. S cílovou skupinou pracuje na různých úrovních tak, aby využila její potenciál k opětovnému začlenění do společnosti. Kromě sociální práce v Jihlavě má zkušenosti i s projektem terénní podpory vzdělávání, v rámci kterého realizovala po dobu dvou let ve vyloučených lokalitách na Vysočině program složený ze skupinového i individuálního doučování a volnočasových aktivit. Ty byly zaměřeny zejména na rozvoj klíčových kompetencí, zvýšení zájmu o studium a volbu povolání. Součástí projektu byl motivační systém, zapojeni byli i dobrovolníci jak z řad veřejnosti, tak i přímo ze samotných vyloučených lokalit.

 

Služby jsou poskytovány bezplatně