Inkluze na prázdninách

Inkluze na prázdninách

Projekt „Společně a úspěšně v Jihlavě“ nepředstavuje pouze pravidelnou podporu ve studiu pro naše studenty, ale také spoustu zajímavých volnočasových aktivit a výletů. V létě byl tak pro naše žáky připraven bohatý program, který se skládal ze tří následujících akcí: Výlet do ZOO Praha, exkurze do Muzea romské kultury v Brně a dvoudenní vzdělávací pobyt pro mladší studenty na turistické chatě Čeřínek. >>>

ZOO Praha pro mladší i starší děti

Do tohoto výletu byly zapojeny děti ze základních i středních škol. Do Prahy se jelo autobusem Student Agency a následně metrem. Děti tak měly možnost vyzkoušet si i složitější dopravu než jakou znají z Jihlavy. V ZOO byli žáci rozděleni na dvě skupiny – starší a mladší studenti. Obě skupiny následně prošly jednotlivé pavilony, kde se dozvěděly spoustu zajímavých informací o zvířatech. Mladší děti byly nadšené u každého pavilonu. Pro starší studenty představovaly největší objekty zájmu především netradiční pavilony, kde mohli vidět zvířata, která v jihlavské ZOO nejsou k zahlídnutí, ale také lanovka, kterou všichni starší studenti potřebovali nutně vyzkoušet a svést se tak do horní části ZOO.

U rozhledny jsme si dali společný oběd a po něm některé děti vystoupaly na vyhlídkovou věž. Nahoře se jim naskytl vzácný pohled na Prahu a její památky. Děti si v ZOO užily i další atrakce – skluzavku nebo závodní dráhu, na které si mohly vyzkoušet, jak rychle běhají různá zvířata. Mladší děti zakončily prohlídku ZOO na dětském hřišti. Z celého výletu byli všichni studenti nadšení a rádi by ho v blízké době zopakovali. „Výlet se nám vydařil, počasí nám přálo, a přesto, že jsme velmi unavení, věřím, že studenti si prohlídku velké pražské ZOO užili,“ dodává Tereza Siváková, terénní sociální pracovnice.

 

Muzeum romské kultury

Návštěva jediného muzea Romské kultury v Brně se uskutečnila 18. srpna. Pracovníci muzea nás srdečně přivítali a uvedli do přednáškové místnosti. V první společné části studenti zhlédli krátký film, který shrnul základní informace o muzeu. Studenti byli opět rozděleni na dvě skupiny – starších a mladších žáků. Poté byl program přizpůsoben právě věkovým kategoriím studentů.

Mladší skupina prošla stálou expozici, kde byli žáci seznámeni s kulturou a tradicemi Romů. V expozici byla zaznamenána  kultura Romů od samého počátku v Indii. Prostřednictvím figurín, fotografií a dalších rekvizit bylo pro děti snazší a zajímavější udržet pozornost a zapamatovat si některé informace. Mladší děti poté vyzkoušely i poslech slov, kde si mohly osvojit podobnost některých romských a hindských výrazů. Úžasným zážitkem pro mladší děti bylo zkoušení krojů, kdy měly možnost vyzkoušet si tradiční romské kroje a společně se v nich vyfotit. Další aktivita byla zaměřena na romské výtvarné umění. Děti si prohlédly vystavené obrazy romských malířů a malířek a poté měly za úkol vybrat obraz, který se jim nejvíce líbí. O nejoblíbenějších obrazech se pak děti dozvěděly podrobnější informace. Na závěr programu byly děti odvedeny do dílny. V dílně si děti vyrobily svou vlastní tašku, kterou si mohly odnést s sebou domů.

Starší studenti si nejprve prohlédli výstavu fotografií Parno Gras, jejichž autorem je renomovaný fotograf bosenského původu Nihad Nino Pušija. Na fotografiích zdokumentoval situaci Romů z bývalé Jugoslávie coby nežádoucích uprchlíků před balkánskou válkou, kteří jsou nyní roztroušení po celé Evropě. Pak je pracovníci muzea vzali do prostor, které jsou veřejnosti běžně nepřístupné. Podívali se tak například do knihovny, ve které si mohly prohlédnout vzácné knihy, a dozvěděli se něco o romských spisovatelích. Pracovníci se zmínili i o nově objevené jihlavské autorce, Juditě Horváthové. Ve zbylém čase si stejně jako mladší děti prohlédli stálou expozici. Po prohlídce muzea jsme se prošli po okolí a společně poobědvali v jídelně U Vlka, známé z pořadu Ano, šéfe!, nebo knihy Kateřiny Šedé, Brnox.

 

Čeřínek

Dvoudenní výlet na turistickou chatu Čeřínek byl připraven pro mladší žáky z projektu. Děti jely s pracovníky z Jihlavy vlakem do Kostelce, odkud již musely do cíle pěšky. Aby cesta rychleji utíkala, byly pro děti na různých stanovištích připraveny hry a jiné aktivity.

Na seznamovací hru navázala hra „Čistá příroda“, během které děti hledaly a jmenovaly věci, které do přírody nepatří. Při další hře měly děti za úkol hledat na stromech správná spojení českých a romských označení zvířat. Celou cestu děti také hrály hru na body o to, kdo cestou najde co nejvíce správných turistických značení. Některé žáky také velmi zajímalo čtení z mapy, při kterém jim byla svěřena mapa, a žáci měli za úkol sledovat správnost směru, kterým se skupina vydala. Po náročné cestě se děti na chatě ubytovaly a naobědvaly, následoval krátký odpočinek, po němž se děti věnovaly nejrůznějším aktivitám. Někteří spíše sportovním, při kterých na hřišti hráli fotbal, volejbal, či přehazovanou. Jiné děti daly přednost klidnějším činnostem, kdy si mohly za pomoci pracovníků vyrobit košík či buben. Poté následovala krátká procházka na blízkou sjezdovku, kde děti sledovaly krásný západ slunce. Po návratu se celá skupina společně vydala pro dříví na oheň. Večer si tak děti mohly opéct buřty, společně si zazpívat u ohně známé písničky, romské i neromské, a na závěr večera byla pracovníky připravena stezka odvahy. Vzhledem k nízkému věku dětí, chodily děti spíše po skupinkách, pouze někteří odvážlivci zvládli stezku projít sami.

Druhý den po snídani byly pro děti připraveny stolní hry, popřípadě dodělávaly košíky, které předešlý den nestihly dokončit. Následovala procházka na nedalekou farmu, kde mohly děti spatřit kozy. Po návratu z procházky byl pro děti připraven oběd a poté již cesta zpět do Kostelce odkud jely domů opět vlakem. „Dvoudenní vzdělávací pobyt mi přinesl důležitou zkušenost. Bylo to poprvé, kdy jsem mohl s dětmi strávit celé dva dny. Byl jsme vyčerpaní, ale stálo to za to.“ dodává Martin Kavúr, sociální pracovník.