Společně a úspěšně v ZOO

Společně a úspěšně v ZOO

V květnu proběhla v rámci projektu Společně a úspěšně v Jihlavě exkurze do Zoologické zahrady v Jihlavě. Exkurze se zúčastnilo celkem 15 lidí, z toho 3 pracovníci TP SOVY, 11 studentů ze středních škol, kteří jsou v projektu zapojeni a psycholožka PhDr. Ivana Veselá ze Střední školy stavební. >>>

ilustr_foto_pixabayPrávě paní psycholožka poskytla zúčastněným pohled do problematiky psychologie zvířat, která vychází z etologie. Během výkladu často zapojovala zúčastněné do diskuze a vybízela tak studenty o dané problematice přemýšlet. Mimo jiné se tak studenti mohli dozvědět například zajímavost o tom, jaké jsou formy učení u zvířat, včetně praktických ukázek přímo na zvířatech. Zajímavá byla rovněž ukázka traumatizované šelmy, která stereotypně chodila kolem skla. Paní psycholožka vysvětlila, že šelma je traumatizovaná z malého prostředí a toto chování tak můžeme považovat za patologické. Celý výklad psycholožky Veselé byl přizpůsobený věkové kategorii studentů a byl velmi zajímavý nejen pro studenty, ale také pro pracovníky.

„Exkurze se nám všem velmi líbila. Pro mě bylo velmi zajímavé sledovat z počátku skeptičnost ze strany některých problematičtějších studentů, kteří však na konci celé exkurze s nadšením krmili kozy,“ dodává s úsměvem David Drevňák, terénní pracovník projektu. „Myslíme si, že je důležité setkávat se s našimi klienty i v neformálním prostředí, kde panuje pro všechny uvolněnější atmosféra, což významně přispívá k otevřenější komunikaci,“ doplňuje svého kolegu Pavlína Dočekalová, terénní

pracovnice projektupracovníci TP SOVY