zpět na web TP SOVY

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

 

Projekt Terénní podpora vzdělávání

 

Obsahem projektu je realizace terénní podpory vzdělávání dětí a mládeže ve věku od 2 do 15 let ze dvou sociálně vyloučených lokalit Kraje Vysočina s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost v hlavním vzdělávacím proudu. Dlouhodobou vizí projektu je zvýšení míry zaměstnanosti v určených sociálně vyloučených lokalitách. Projekt sleduje dílčí cíle jako zvýšení úspěšnosti studia, prevence předčasného odchodu z hlavního vzdělávacího proudu, přechod na navazující studium, spolupráce organizací za účelem odstraňování překážek ve vzdělávání, zapojení dobrovolníků z lokalit i mimo ně.

Služby poskytujeme terénní formou ve dvou vyloučených lokalitách- Chotěboř a Kojatice. Dva dny v týdnu pro každou lokalitu.

Náplní programu je skupinové doučování. To se skládá ze dvou částí- skupinové doučování školních předmětů, a aktivity, které mají zábavnou, atraktivní a interaktivní formou přibližovat zejména obsah témat jako vzdělávací systém, zaměstnanost a trh práce se zvyšováním schopností a dovedností vyžadovaných na trhu práce.
S dětmi se také pracuje individuálně. Jak formou doučování školních předmětů, tak i podpora ve vzdělávacím systému, spolupráce se školou a rodinou a dalšími zařízeními. Programů se účastní také dobrovolníci.

 

 

Provozní doba

 

Den

Lokalita

Pracovní doba

Přímá práce 
v lokalitě

Pondělí

Chotěboř

10:30 – 19:00

14:00 – 18:00

Úterý

Kojatice

10:30 – 19:00

14:00 – 18:00

Středa

Chotěboř

10:30 – 19:00

14:00 – 18:00

Čtvrtek

Kojatice

10:30 – 19:00

14:00 – 18:00

 

Kontakty

Koordinátor projektu

Bc. Libuše Bouchnerová
mobil: 734 435 156
e-mail: libuse.bouchnerova@jihlava.charita.cz

 

 

 

Metodika motivačního programu.pdf

Metodika inkluzivního vzdělávání.pdf

Metodika dobrovolnického programu.pdf

Metodické listy.pptx