Články o TP SOVY

zpět na stránku Terénní podpora vzdělávání

Zahájení činnosti

Opětovné zahájení činnosti s dětmi v Kojaticích a Chotěboři vyvolal mezi malými i dospělými obyvateli radost. Hlavně děti se těšili, až budou moci hrát ve velkém voze hry, malovat si, atd. Na nový projekt jsme se těšili i my zaměstnanci.

 

Trénování na taneční soutěž Amen Khelas

V květnu se konala v Jihlavě už po osmé taneční soutěž Amen Khelas, kterou pořádá Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Erko pod Oblastní charitou Jihlava. Letos děti z Chotěboře i z Kojatic přišly s návrhem, že se také účastní jako soutěžící. Začala se tedy vybírat hudba, cvičit choreografie a promýšlet kostýmy. Vedením dětí se ujaly dvě dobrovolnice.

 

 

Dobrovolníci

Součástí projektu Terénní podpora vzdělávání je i zapojení dobrovolníků. Mile nás překvapil zájem o o tuto činnost a během dubna už jsme přijali a proškolili tři dobrovolnice. Dvě z nich nacvičovaly s dětmi tanec na Amen Khelas a třetí pro děti připravovala volnočasové aktivity a učil se s nimi.

 

Z našeho programu… 


Pálení čarodějnic


Stavění domečků pro skřítky


Předškoláčky učíme barvy
Vítaní jara

 

Motivační program

Zavedený systém motivace dětí prostřednictvím sbírání bodů (za účast na programu, psaní úkolů, kamarádské chování, atd.) se začíná jevit jako přínosný. Je vidět, jak se děti snaží, samy chodí s tím, že potřebují pomoci s doučováním, účastní se soutěží, samy se chopí na konci programu úklidu atd. Věříme, že toto nadšení dětem vydrží, a že svým zápalem také „nakazí“ děti, které se programu účastní méně.

 

Výhra v taneční soutěži Amen Khelas

Taneční soutěže Amen Khelas, kterou v Jihlavě uspořádalo již po osmé Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Erko se účastily děti z Kojatic i Chotěboře. Všichni předvedli skvělé výkony a dívky z Chotěboře se dokonce umístily na krásném druhém místě v kategorii mladších soutěžících.

 

Den dětí

Červnový Mezinárodní den dětí se u nás nesl v duchu her, soutěží a sladkých odměn. Děti z Kojatic a Chotěboře se výborně bavily a dokonce nám vyšlo i krásné slunečné počasí.

 

Pobyt ve Třech Studních

Služba TP Sovy zrealizovala v červenci týdenní preventivní pobyt pro děti ze sociálně vyloučených lokalit v krásném prostředí obce Tři Studně nedaleko Nového Města na Moravě. Pobytu se účastnilo dvanáct dětí z Kojatic u Moravských Budějovic a z Chotěboře za odměnu v rámci zavedeného Motivačního systému.

 

 

Z našeho letního programu …

Výlet údolím Doubravy

 

Květinové tvoření

 

Nezapomínáme na školu

 

Letní pohoda

 

Nový školní rok na Sovách

Začal nový školní rok a s tím je spojené psaní úkolů, doučování, atd.

 

Den Charity

Dne 24. září proběhl na jihlavském náměstí Den Charity. Součástí programu byla i prezentace naší služby. Dvě skvělé tanečnice z Kojatic s odvahou předvedly před obecenstvem svůj tanec, nacvičený pod vedením jedné z našich dobrovolnic. 

 

 

Podzim na Sovách

 

Část aktivit s dětmi se vzhledem k počasí začíná přesouvat dovnitř našeho terénního vozu. Mnohem více času teď trávíme učením a psaním domácích úkolů. Ale ani přes vlezlou zimu jsme si nemohli nechat ujít pouštění draků nebo sběr listů na výrobu podzimních soviček.

 

 

Podzimní bazárek

Tak jako vloni, i letos dostaly děti možnost vybrat si odměnu za dosavadní aktivitu a úsilí. Celý rok sbírají v rámci motivačního systému body za doučování, účast na programu, dobré skutky nebo pomoc s úklidem. Za tyto body si mohli v říjnu v bazárku pořídit například knihy, hračky, oblečení, pomůcky do školy a další.

 

 

 

 

 

Mikuláš

I do vyloučených lokalit letos přišel Mikuláš v doprovodu anděla i čerta. V přestrojení jsme přišli druhého prosince obdarovat sladkostmi a dárečky děti z Kojatic a den poté i z Chotěboře. Děti měly z nadílky velkou radost.

 

Týden dobrovolníků

V rámci týdne dobrovolníků, který se konal 9. prosince 2015 ve spolupráci s Oblastní charitou Jihlava, jsme představili studentům VŠ polytechnické Jihlava náš projekt Terénní podpora vzdělávání a nabídli možnost dobrovolné činnosti. Dotazy studentům zodpovídaly i naše skvělé romské asistentky.

 

 

 

Krabice od bot

I tento rok jsme se zapojili do projektu Krabice od bot, v jehož rámci připravují děti a žáci základních škol dárky pro děti z vyloučených lokalit a špatných sociálních poměrů. Akci již čtvrtým rokem organizuje Českobratrská církev evangelická v Novém Městě na Moravě. V krabicích byly zabalené hračky, školní potřeby i sladkosti. Děti byly z vánoční nadílky nadšené.

 

 

 

 

 

 

Víkendovka na Čeřínku

Děti z vyloučených lokalit Kojatice a Chotěboř dostaly od služby TP Sovy vánoční dárek v podobě víkendového pobytu na Čeřínku, který byl zaměřený na vzdělávání a budoucí volbu povolání a probíhal ve dnech 18. až 21. prosince.

Stěžejním tématem bylo zábavnou formou představit dětem různá povolání a připravit je na jejich budoucí profesní dráhu. Naším cílem bylo přivést děti k zamyšlení nad svou budoucností a nalézt společně zaměstnání, které by je bavilo. Součástí programu byly různé hry a přednášky, které měly dětem přiblížit podmínky získání zaměstnání, finanční ohodnocení různých profesí a jejich náročnost. Pozornost byla věnována také tomu, co obnáší příprava na povolání, jaké kurzy nebo školy je nutné absolvovat a jak dlouho studium trvá.

Celý pobyt se nesl ve vánoční atmosféře a všem účastníkům se líbil. Před odjezdem jsme si popřáli vše nejlepší do nového roku a rozjeli se domů na tolik očekávané svátky.

Návštěva jihlavské ZOO

Děti z Chotěboře a Kojatic, které se účastní programu Terénní podpora vzdělávání, navštívily o pololetních prázdninách jihlavskou zoologickou zahradu. Výletu se účastnily děti od pěti do dvanácti let. Ty starší z nich úspěšně zvládly první polovinu školního roku. Výlet byl odměnou za jejich snahu a práci nejen ve škole, ale i po vyučování.

 

Se sovami do brněnského Muzea romské kultury

romská vlajkaOdkud pocházejí naši předkové? Čím si na své cestě prošli? A proč má romská vlajka ve znaku kolo? Na tyto a další otázky nacházely děti odpovědi při komentované prohlídce Muzea romské kultury v Brně, kam jsme se vypravili 11. února 2016. Účastnily se jí děti z Kojatic u Moravských Budějovic a z Chotěboře. Pro děti byl výlet do muzea velkým zážitkem. Našim cílem bylo zprostředkovat jim vědomosti o životě jejich předků, protože je důležité vědět, kdo jsem a odkud pocházím.

 

 

Děti si připomněly úspěchy, kterých dosáhly díky projektu Terénní podpory vzdělávání

Pracovníci TP SOVY zorganizovali pro děti z vyloučených lokalit v Chotěboři a Kojaticích aktivity, jimiž společně uzavřeli roční spolupráci a oslavili úspěchy, kterých se jim podařilo dosáhnout. Děti vyráběly koláže ze skleněné drti. Inspirovaly se při tom dílem jednoho z nejslavnějších českých romských výtvarníků, Rudolfa Dzurka, jehož díla jsou zastoupena ve veřejných i soukromých sbírkách po celém světě. Na závěr od nás dostaly knihy s romskými hádankami, pohádkami a povídkami.

TP SOVY budou v práci v Chotěboři a Kojaticích pokračovat i po ukončení projektu.

zpět na stránku Terénní podpora vzdělávání