Zde naleznete aktuální nabídku volných pracovních míst v Oblastní charitě Jihlava.

Oblastní charita Jihlava na uvolněná pracovní místa vypisuje výběrová řízení. 

Součástí přihlášky do výběrového řízení je:

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis (obsahující důvody či motivace, proč se ucházíte právě o toto místo)

Přihlášku je možné podat buď:

 • na adresu Oblastní charita Jihlava, Jakubské nám. 2, Jihlava nebo
 • e-mailem na vladislava.ruzickova@jihlava.charita.cz, předmět zprávy – název pozice

Informace k ochraně osobních údajů:

Pro výběrové řízení na pracovní pozice bude Oblastní charita Jihlava, Jakubské nám. 2, Jihlava, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Odpovědí na náš inzerát poskytujete Oblastní charitě Jihlava své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení, nejdéle po dobu jednoho roku od doručení přihlášky.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva:

 • na přístup k osobním údajům,
 • na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
 • na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně,
 • na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech
 • na přenositelnost údajů
 • vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků
 • obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Vyberte:

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - NZDM MAJÁK LUKA NAD JIHLAVOU

Místo: Luka nad Jihlavou
Typ vztahu: Dohoda o provedení práce
Nástup: dle domluvy
Výběrové řízení: Ano

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH pro NZDM Vrakbar

Místo: Jihlava
Typ vztahu: Částečný úvazek
Nástup: dle dohody
Výběrové řízení: Ano

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE / PRACOVNÍK - PROJEKT KLUBÍČKO - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Místo: Jihlava
Typ vztahu: Částečný úvazek
Nástup: dle dohody
Výběrové řízení: Ano

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Místo: Slavíčkova 387, Telč
Typ vztahu: Plný úvazek
Nástup: dohodou
Výběrové řízení: Ano

ZDRAVOTNÍ SESTRA domácí hospicová péče Bárka

Místo: Jihlava
Typ vztahu: Dohoda o provedení práce
Nástup: dohodou
Výběrové řízení: Ano