Charitní pečovatelská služba Telč

Špitální 611, Telč, 588 56 Vedoucí zařízení: Bc. Irena Pejšová - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

Bc. Irena Pejšová - vedoucí zařízení

Seznam služeb: