Celá ČR Diecéze Tato organizace

Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Oblastní charita Jihlava

Jakubské náměstí 2, 586 01 Jihlava
Tel: 567 563 671    5buvRf56LTwsY-5nW5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Jihlava

Bc. Zdislava Součková

zástupce ředitele pro služby sociální péče, vedoucí CHPS Kamenice
Oblastní charita Jihlava

Petr Šíma

ekonom
Tel: 567 563 671, 731 402 779    _.GBOc~eW7c-07.dWonhT65j4mnhTj
Oblastní charita Jihlava

Ing. Hana Fexová

ředitelka OCHJ
Tel: 736 523 639, 567 563 671    38AkO49p-onjGK%a3enFRW7%WkvDRW7r
Oblastní charita Jihlava

Alena Hawerlandová

vrchní sestra Charitní ošetřovatelské služby
Tel: 567 563 675, 736 523 637    WerxRW.7d.EvR.8gc8m%C8~%78IkO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Jihlava

Bc. Petr Šíma jr.

hlavní ekonom
Tel: 567 563 671, 734 435 213    _.GBOc~eWcEjGK%a3enFRW7%WkvDRW7r
Oblastní charita Jihlava

Ladislav Růžička

správce majetku
Tel: 736 523 641, 567 563 671    78qs9-5nTkHJZ1a7VX~tZ6b7c8kmYZhaa8kmb
Oblastní charita Jihlava

Jitka Munduchová

personalistka, asistentka ředitele
Tel: 567 563 671, 736 523 659    5bGuRWcm9_HmY~l7VX~tZ6b7c8kmYZhaa8kmb
Oblastní charita Jihlava

Zdeněk Kousal

fundraiser
Tel: 736 523 630, 567 563 671    g_rxV92c-nFk2YUS5buvRf54YanBZd54Ys
Oblastní charita Jihlava

Bc. Barbora Živná

pracovník vztahů s veřejností
Tel: 731 766 036, 567 563 671    X8El5b54gbIxRYUS5buvRf54YanBZd54Ys
Oblastní charita Jihlava

Vladislav Hamršmíd

vedoucí služeb Erko, Klubíčko, Klíček
Tel: 736 523 636, 567 563 671    cennZcb7c5uk3bie4_m%C8~%78IkO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Jihlava

Mgr. Lenka Hofbauerová

vedoucí pečovatelské služby Luka n Jihlavou
Tel: 567 219 587, 736 523 658    7.AuRW.g19nEVbenW7c-07.dWonhT65j4mnhTj
Oblastní charita Jihlava

Lenka Holcová

vedoucí Osobní asistence Dačice a Šatníku Dačice
Tel: 736 523 633    7.AuRW.g7-BFRYUS5buvRf54YanBZd54Ys
Oblastní charita Jihlava

Jana Jelínková

vedoucí služby Denní stacionář Pohodář Luka nad Jihlavou
Tel: 734 172 277    58AkO89d4gxy.Z4WHcvr2Zl7T-uk87j7T-M
Oblastní charita Jihlava

Mgr. Hana Komárková

Koordinátorka programu pro 2.st. ZŠ a SŠ (zástupkyně vedoucí, lektor - instruktor)
Tel: 567 304 802    38AkO9eeWkxy.Z4WHcvr2Zl7T-uk87j7T-M
Oblastní charita Jihlava

Mgr. Romana Kubů

vedoucí Centra primární prevence Vrakbar Jihlava
Tel: 567 304 802, 736 523 660    ~hzk4Z2cb9HjGK%a3enFRW7%WkvDRW7r
Oblastní charita Jihlava

Bc. Aneta Kučerová, DiS.

zástupce vedoucí služby NZDM Vrakbar Jihlava
Tel: 739 381 037    WgrDRWamY.Ey.Z4WHcvr2Zl7T-uk87j7T-M
Oblastní charita Jihlava

Marie Krajíčková

vedoucí pečovatelské služby Nová Říše
Tel: 730 571 165, 736 523 642    88EsVWajWcvm1~l7VX~tZ6b7c8kmYZhaa8kmb
Oblastní charita Jihlava