CHARITNÍ ZÁCHRANNÁ SÍŤ

„Pro lidi v nouzi, pro které není při řešení jejich situace dostupná žádná jiná pomoc.“

 

Pomáháme lidem v nouzi, kteří přes veškerou snahu žijí pod hranicí důstojného života.

Pokud tato okamžitá pomoc neřeší životní situaci člověka v nouzi trvale, zprostředkujeme kontakt na službu či instituci, která může poskytnout další podporu.

Záchranná síť zajišťuje také dlouhodobou pomoc lidem, pro něž není dostupná žádná jiná forma pomoci (služba, instituce apod.).

JAK POMÁHÁME

Pomáháme lidem v akutní nouzi. Poskytujeme materiální pomoc, např. potraviny, hygienické potřeby, oblečení. Ve spolupráci s pastoračními asistenty a duchovními nebo s psychologem můžeme zprostředkovat duchovní podporu. Pomůžeme Vám najít způsoby řešení dané situace, vyhledáme pro Vás již existující formu pomoci (sociální či jinou službu) a zprostředkujeme Vám kontakt. V případě potřeby Vás i doprovodíme. Pomoci ale můžeme vždy jen v rámci dostupných možností.

PRAVIDLA POMOCI

Zachováváme mlčenlivost o věcech, které s lidmi řešíme.

Službu poskytujeme zdarma, a pokud si to člověk přeje, může zůstat v anonymitě.

KONTAKT A PROVOZNÍ DOBA

Pracovnice záchranné sítě

MgA. Kateřina Votočková

Telefon: 731 697 664

e-mail: katerina.votockova@jihlava.charita.cz


pondělí - pátek 8.00–16.00 hod.

Pracujeme v terénu (u vás doma, na ulici, v nemocnici, kde je třeba) v místech územní působnosti Oblastní charity Jihlava.

 

Nebojte se říci si o pomoc. Můžete nás také upozornit na někoho ze svého okolí, kdo se nachází v nepříznivé životní situaci.