Název zařízenílogo

Adiktologická ambulance Jihlava

 

Poslání

Posláním je pomáhat lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému s návykovým chováním (hazardní hraní, užívání alkoholových i nealkoholových návykových látek) s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života, bez problémů způsobených závislostním chováním a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, včetně poskytnutí pomoci při uplatňování práv.

 

Adresa

U Větrníku 17, Jihlava 586 01 ukaž na mapě

 

Provozní doba a kontakt

Po domluvě.
Telefonické objednání: pondělí – pátek mezi 9.00 – 12.00 hod.

 

Objednání:

Mgr. Anna Mištová  + 420 731 771 984

Adiktologicka_ambulance1

Cíle zařízení

Adiktologická ambulance může být prospěšná všem, kteří se potýkají s jakoukoli formou závislosti. Cílem je pomáhat lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému s návykovým chováním (patologické hraní, závislosti na nelegálních látkách, alkoholu, aj.),  Součástí  práce je podpora a motivace klientů ke změně jejich dosavadního životního stylu a snaha o znovu zapojení do běžného života.

 

Cílová skupina

Cílovou populací tohoto typu služby jsou osoby experimentující s návykovými látkami, problémoví uživatelé návykových látek, závislí motivovaní i nemotivovaní k abstinenci, abstinující absolventi ambulantního či ústavního léčení.

 

Terapeutický tým

Mgr. Anna Mištová, adiktolog,  e-mail: WgAkO_~kahIkQOQb4ayk.Z2938Es-Z29g

Bc. Petr Gőth, sociální pracovník , terapeut, e-mail: _.GBO5el37c-07.dWonhT65j4mnhTj

Josef Novotný, pracovník v sociálních službách, terapeut e-mail: 5hFoWWdgchGxaYUS5buvRf54YanBZd54Ys