Centrum U Větrníku - kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené drogovou závislostí

 

Posláním Centra U Větrníku je minimalizovat potencionální rizika a škody, které uživatelům, osobám blízkým a veřejnosti v Kraji Vysočina, mohou v důsledku užívání nelegálních nealkoholových drog nastat, a tímto se podílet na ochraně veřejného zdraví.

 

články o Centru U Větrníku

Reference a certifikace

 

15. 11. 2018 Z DŮVODU TÝMOVÉ SUPERVIZE JE SLUŽBA ZAVŘENA 

 

Cíle

Cílem zařízení je podílet se na ochraně veřejného zdraví a informovanosti v oblasti nealkoholových závislostí následujícími způsoby:

 • minimalizací potenciálních rizik a škod, které aktivním uživatelům, osobám blízkým a veřejnosti mohou v důsledku užívání nelegálních nealkoholových drog nastat
 • předcházením sociálnímu úpadku u uživatelů drog – podpora a udržení socializace, případná resocializace
 • motivací a podporou v abstinenci
 • poskytováním poradenství osobám blízkým

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby starší 15 let, v různém stupni závislosti v důsledku zneužívání nelegálních nealkoholových drog a osoby jim blízké. Cílovou skupinu můžeme rozdělit podle následujících kritérií:

 • dle způsobu užívání (i.v., p.o., sniff, kouření aj.)
 • dle délky a pravidelnosti užívání (závislí, pravidelní, příležitostní uživatelé, experimentátoři aj.)
 • dle primární drogy (stimulanty, opioidy, canabinoidy, halucinogeny, taneční drogy aj.)

Pracujeme i s osobami užívajícími alkohol v kombinaci s OPL, osobami užívajícími medikamenty a gamblery.

Kontakty

Mgr. Anna Mištová,
vedoucí služby

anna.mistova@jihlava.charita.cz
tel. +420 736 523 655

adresa zařízení:
U Větrníku 862/17, Jihlava,
586 01 Jihlava 1     ukaž na mapě
mobil: 736 523 675
e-mail: 68pu5YUS5buvRf54YanBZd54Ys,            


Formy poskytování sociálních služeb

 • ambulantní, terénní

Otevírací doba:

 • Centrum U Větrníku

Pondělí - Pátek 9:00 - 17:00

 • Kontaktní místnost

Pondělí, středa, pátek 12:00 - 17:00

 • Terénní forma

Pondělí - 14:00 - 20:00 Pelhřimov

Úterý - 14:00 - 20:00 Humpolec

Středa - 14:00 - 20:00 Třešť, Telč, Dačice

Čtvrtek - 14:00 - 20:00 Jihlava


Kapacita ambulantní formy poskytování

12 maximální okamžitá kapacita


Kapacita terénní formy poskytování

8 maximální okamžitá kapacita


 


Podporují nás                                                                                                                 Dačice

humpolecpelhrimovdacice