Čistá Vysočina 2016

Okolí sociálních služeb uklízeli pracovníci i uživatelé Charity

Klientům a pracovníkům Oblastní charity Jihlava není lhostejné, jak to vypadá na místech, kde jsou poskytovány sociální služby. Proto vyšli do ulic uklízet v rámci akce Čistá Vysočina. Zapojili se služby pro drogově závislé a také ty, které se věnují romské komunitě.

V rámci jihlavské Charity se do akce Čistá Vysočina zapojily čtyři služby. Dvě z nich se věnují osobám se závislostí – Centrum U větrníku - kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené drogovou závislostí (tzv. „Káčko“) se sídlem v ulici U Větrníku, Jihlava; a Následná péče Jihlava, jejímž mottem je „Cesta zpět k plnohodnotnému životu bez drog“. Sídlo této služby je v Mahenově ulici.

Pracovníci a uživatelé uklízeli ulice v okolí sídla služeb. „I nitrožilní uživatelé drog jsou občané Vysočiny a není jim lhostejné, v jakém prostředí se pohybují. Tento fakt posuzujeme i podle loňského roku, neboť se do této akce zapojila desítka uživatelů naší služby,“ uvedla Tereza Meruňková, vedoucí služby Centrum U Větrníku.

Do ulic vyšli uklízet také pracovníci a uživatelé služby Erka Jihlava - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, jež sídlí v Joštově ulici. Sem dochází děti a mládež převážně romského etnika. „Do akce se zapojujeme již několik let. Není nám lhostejné, jak někdy vypadá okolí Jakubského kostela - místo, kde denně procházíme - plné odpadků patřících do nedalekého koše,“ objasnil úmysl, s jakým se do akce letos zapojí, Vladislav Hamršmíd, vedoucí služby.

Mimo Jihlavu – v Chotěboři – letos uklízeli lidé z Terénních programů Sovy. Cílovou skupinou této služby jsou lidé žijící ve vysoké míře sociálního vyloučení. Chotěboř je jednou z lokalit, kam terénní pracovníci dojíždějí. Do úklidu zapojí i své uživatele.

„Do akce Čistá Vysočina jsme se s dětmi z Chotěboře přihlásili proto, abychom společně uklidili okolí, v němž tráví svůj volný čas. Chceme jim ukázat, proč je důležité odpad třídit a vyhazovat tam, kam patří. Budeme si povídat i o recyklaci a o tom, jak množství odpadu omezit. Myslíme si, že je důležité, aby děti viděly rozdíl mezi nepořádkem a přírodou bez odpadků. Díky akci Čistá Vysočina budou mít příležitost si zažít, že se na zvelebování svého okolí mohou samy podílet,“ dodala Olga Láterová, terénní sociální pracovnice.