Následná péče Jihlava  

 

 

„Cesta zpět k plnohodnotnému životu bez drog"

 

Následná péče Jihlava pomáhá lidem, kteří prošli léčbou závislosti, vytvářet podmínky k tomu, aby mohli i nadále úspěšně abstinovat a začlenit se zpět do běžného života.

 

Články a tiskové zprávy o Následné péči

Název zařízení:

Následná péče Jihlava

 

Sociální pracovník:

V případě zájmu o službu kontaktujte:

Bc. Pavlína Dočekalová, tel.: 731 697 665

 

Terapeutický tým:

Bc. Petr Göth, tel: 736 239 476

 

Pracovní doba:

PO 8:00 – 18:00
ÚT 8:00 – 15:00
ST 8:00 – 18:00
ČT  8:00 – 15:00
PÁ  8:00 – 15:00

V případě naší nepřítomnosti a mimo uvedené hodiny je možno nás kontaktovat na uvedených telefonních číslech.

Kontakt:

Mahenova 16, 
586 01 Jihlava 1   ukaž na mapě

mobil: 734 435 282

e-mail: 98FvV2d7TirmVYUS5buvRf54YanBZd54Ys

 

OBECNÉ INFORMACE O SLUŽBĚ

Nabízíme doléčovací program ambulantní i pobytové formy: 

 • ambulantní forma (12 měsíců)
 • pobytová forma (max. 4 - 6 měsíců)

Základní doba trvání celého programu je nastavena na 12 měsíců, avšak její trvání může vycházet z individuálních potřeb každého klienta. Uživatelé Následné péče mohou využívat ambulantní formu služby bez toho, aby zároveň využívali formy pobytové. Obě formy služby fungují souběžně a klienti obou z nich se pravidelně setkávají na společných aktivitách. Vzhledem k tomu, že možnost využívat pobytovou formu služby je omezeno na maximálně 4 – 6 měsíců, po uplynutí této doby klienti pobytové formy služby plynule přecházejí do ambulantní formy doléčování.  

Charakteristika služby

Následná péče Jihlava představuje intenzivní doléčovací program zaměřený zejména na prevenci relapsu. Služba staví na individuálním přístupu ke klientovi a nabízí následující klíčové aktivity:

 • skupinové terapie,
 • skupiny prevence relapsu,
 • individuální poradenství/terapie,
 • sociální poradenství,
 • rodinné a párové poradenství,
 • arteterapie,
 • zátěžové výjezdy
 • volnočasové aktivity, 
 • aj.

Cíl služby

Dokončení procesu terapie započatého během předchozí léčby, rozvoj a upevnění pozitivních změn, ale také schopnost tyto změny udržet a i nadále samostatně abstinovat, tvoří hlavní cíle služby Následné péče. Klíčové aktivity jsou zaměřeny na podporu klienta v jeho plné soběstačnosti a směřují ho k plnému začlenění do běžného života bez závislosti.

Program podporuje klienta zejména v těchto oblastech:

 • zdravotní, psychická a sociální stabilizace
 • osvojení dovedností a znalostí potřebných pro každodenní život
 • bližší porozumění vztahovým a rodinným problémům
 • řešení otázek spojených s prací, pracovním uplatněním, kvalifikací
 • řešení otázek spojených s bydlením
 • řešení aktuální finanční situace
 • uspokojování duchovních potřeb a vytváření hodnotového systému
 • samotné přijetí sociální normy

Cílová skupina klientů

Cílovou skupinu tvoří osoby s anamnézou závislosti na návykových látkách, které mají za sebou minimálně 3 měsíce abstinence a jsou motivovány k životu bez drog. Motivaci zájemce o službu zhodnotí tým na základě vstupního rozhovoru, písemné žádosti, motivačního dopisu a vyjádření týmu z předchozí léčby (viz dále). Program je otevřen pro klienty bez ohledu na typ závislosti (alkohol, drogy, gambling …).

Dále je program určen nejenom pro samotné klienty, ale v rámci vybraných aktivit také pro osoby blízké.

Celková kapacita zařízení (ambulantní i pobytová forma)

15 osob

Podmínky pro poskytnutí služby

 • Zájemce o službu patří do cílové skupiny.
 • Zájemce doručí písemnou žádost včetně vlastnoručně psaného životopisu, motivačního dopisu a vyjádření týmu z předchozí léčby.
 • Zájemce v den vstupního rozhovoru podepíše potřebné dokumenty.
 • U mladších 18  let je nutné dodat souhlas zákonného zástupce s přijetím do šlužby.
 • U osob zbavených právní způsobilosti je nutný souhlas opatrovníka.

Zájemce může být přijat pouze v případě, že je v zařízení volná kapacita.

Principy poskytování služby

 • Respekt - služby jsou poskytovány s úctou ke všem uživatelům, usilují o zachování důstojnosti a všech práv.
 • Směřování k soběstačnosti – nabízené aktivity jsou poskytovány tak, aby nevytvářely klientovu závislost na službě.
 • Dobrovolnost - služba je poskytována na základě svobodného rozhodnutí uživatele, uživatel služby může ze služby kdykoli odejít.
 • Individualita - služby jsou poskytovány s ohledem na individuální přání a potřeby klienta (individuální plánování apod.).
 • Princip komplexnosti - zařízení ctí model bio-psycho-spirito-sociální dimenze každého jednotlivce a terapeuté při práci s klientem z tohoto modelu také vycházejí.
 • Princip dostupnosti - zařízení je dostupné všem jedincům z cílové skupiny, přičemž program, který služba nabízí, mohou využívat všichni uživatelé služby bez ohledu na jakoukoli diskriminační jednotku (věk, pohlaví, aj.).

Detailní informace o službě se můžete dočíst v průvodci pro uživatele.

 

 

INFORMACE O POBYTOVÉ FORMĚ SLUŽBY

DSC_8439Pro koho je služba určena?

Služba je určena pro muže a ženy starší 18 let, kteří absolvovali léčbu závislosti v minimální délce trvání 3 měsíce. Zájemce musí podat kompletní Žádost o poskytnutí služeb Následné péče Jihlava a následně absolvovat osobní pohovor v místě služby, který je zaměřen na zájemcovu motivaci k abstinenci a doléčování.

Cena ubytování?

Měsíční příspěvek na bydlení činí 2500,-Kč. Částku je možno uhradit hotově v den podpisu smlouvy. Při podpisu smlouvy je dále třeba složit v hotovosti vratnou kauci v hodnotě 700Kč.

Délka ubytování?

Základní délka ubytování je 4 měsíce. Individuálně a v odůvodněných případech lze pobytovou smlouvu prodloužit až na dobu 5 – 6 měsíců.

Místo ubytování?

Byt 2+1 Následné péče se nachází v centru města. Tato poloha svým uživatelům nabízí optimální podmínky pro získání vhodného zaměstnání a možnosti kulturního a DSC_8447bspolečenského vyžití. Místo ubytování je od samotné budovy Následné péče oddělené, avšak obě místa jsou od sebe vzdálena nejvýše několik málo minut pěší chůze, což umožňuje pohodlné docházení do všech aktivit.

Kapacita pobytové formy

8 osob

Postup v případě zájmu:

Kompletní žádost musí obsahovat následující dokumenty

 1. Žádost o poskytnutí služeb Následné péče Jihlava
 2. Strukturovaný životopis (dle předlohy na Žádosti)DSC_8445b
 3. Motivační dopis
 4. Doporučení od terapeutického týmu

Vyplněné Žádosti o ubytování zasílejte na adresu: Následná péče Jihlava, Mahenova 16, Jihlava 586 01, nebo e-mailem: naslednapece.jihlava@charita.cz.

Formuláře a informace k žádosti jsou dostupné na internetové adrese:http://jihlava.charita.cz/zavislosti/naslednapece/ nebo na telefonním čísle +420731 697 665.

Po obdržení Vaší žádosti Vás budeme do několika dní kontaktovat a dohodneme s Vámi termín vstupního pohovoru.