Služby dle životní situace

Můj příbuzný se už ve stáří o sebe nepostará

Pomůžeme Vám s péčí o Vašeho blízkého. Nabízíme Vám tým kvalifikovaných zdravotních sestřiček, který bude docházet přímo k pacientovi domů na základě předepsané péče lékařem hrazené zdravotníma pojišťovnama. Také pacientovi můžeme  pomoci s osobní hygienou nebo při přípravě jídla a obstarání běžných pochůzek, tuto péči poskytují profesionální pečovatelky, na základě předem uzavřené smlouvy. 

Domácí zdravotní péče - kvalifikované zdravotní sestřičky (úkony předepsané lékařem)
Charitní pečovatelská služba - profesionální pečovatelky
 (osobní hygiena, pomoc v domácnosti)
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Denní stacionář Pohodář - místo pro setkávání a smysluplné trávení volného času
Osobní asistence Dačice

Můj blízký umírá

Náš tým složený z lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovnic, psychologů i pastoračních asistentů je připraven pomoci těžce nemocnému i jeho blizkým, aby mohl prožít poslední dny svého života v kruhu domova. 

Bárka - domácí hospic Jihlava

Staráme se o člověka s postižením

Nabízíme Vám pomoc s péčí o osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. 

Odlehčovací služba Adapta Jihlava

Jsem dítě/dospívající a mám problémy

Pomáháme mladým lidem orientovat se v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich aktuálních obtíží. Jsme tu pro ně v předškolním klubu i nízkoprahových centrech, pro všechny ve věku 3 - 26 let. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vrakbar Jihlava
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Maják Luka nad Jihlavou
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč
Erko - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klubíčko - předškolní klub

Naše rodina je v tíživé situaci

Cítíme se vyloučeni ze společnosti, rodiče nemohou najít práci, máme problémy s placením nájmu, nevím, jestli budeme mít na základní potraviny. Řešíte někteoru z těchto otázek? Obraťte se na nás.

Terénní programy SOVY

Řeším závislost na návykových látkách

Můj blízký je závislý na návykových látkách a já už mu neumím pomoc. Moje dítě experimentuje s drogami a mám strach, kam až to povede. Podstoupil/a jsem léčbu ze závislosti a úspěšně abstinuji, ale nedaří se mi vrátit do života. Umíme Vám pomoci.

Adiktologická ambulance Jihlava
Centrum U Větrníku
Následná péče Jihlava

Už nevím, kudy kam

Nacházíte se v bezvýchodné situaci? Přišli jste o domov, doklady, potákýte se s dluhy? Nabízíme Vám pomoc. 

Záchranná síť

Preventivní programy pro školy 

Formou efektivní primární prevence přispívat k pozitivnímu vývoji dětí a mladých lidí, žáků a studentů ze spolupracujících mateřských, základních a středních škol v okrese Jihlava a v okrese Pelhřimov, v kraji Vysočina.        

Centrum primární prevence Vrakbar Jihlava