Služby dle životní situace

Můj příbuzný se už ve stáří o sebe nepostará

Pomůžeme Vám s péčí o Vašeho blízkého. Nabízíme Vám tým kvalifikovaných zdravotních sestřiček, který bude docházet přímo k pacientovi domů na základě předepsané péče lékařem hrazené zdravotníma pojišťovnama. Také pacientovi můžeme  pomoci s osobní hygienou nebo při přípravě jídla a obstarání běžných pochůzek, tuto péči poskytují profesionální pečovatelky, na základě předem uzavřené smlouvy. 

Domácí zdravotní péče - kvalifikované zdravotní sestřičky

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - PROFESIONÁLNÍ PEČOVATELKY

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Denní stacionář Pohodář

Osobní asistence Dačice

Můj blízký umírá

Náš tým složený z lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovnic, psychologů i pastoračních asistentů je připraven pomoci těžce nemocnému i jeho blizkým, aby mohl prožít poslední dny svého života v kruhu domova. 

Bárka - domácí hospic Jihlava

Staráme se o člověka s postižením

Nabízíme Vám pomoc s péčí o osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. 

Odlehčovací služba Adapta Jihlava

Osobní asistence Dačice

Denní stacionář Pohodář

Jsem dítě/dospívající a mám problémy

Usilujeme o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, poskytujeme informace, odbornou pomoc a podporu. Jsme tu pro ně v Jihlavě, Telči a Lukách nad Jihlavou.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vrakbar Jihlava

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Maják Luka nad Jihlavou

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč

Erko - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE DOK JIHLAVA

Jsme v tíživé situaci, už nevím, kudy kam

Cítíme se vyloučeni ze společnosti, nemůžeme najít práci, máme problémy s placením nájmu, nevím, jestli budeme mít na základní potraviny, potřebujeme pomoc s výchovou dětí a se zvládáním péče o domácnost. Řešíte některou z těchto otázek? Obraťte se na nás.

Terénní programy SOVY

Klubíčko – služba pro rodiny s dětmi

Nacházíte se v bezvýchodné situaci? Přišli jste o domov, doklady, potýkáte se s dluhy? Jste z Telče a okolí? Nabízíme Vám pomoc.

Záchranná síť

Řeším závislost na návykových látkách, gambling

Podstoupil/a jsem léčbu ze závislosti, snažím se abstinovat a potřebuji další podporu. Můj blízký je závislý na návykových látkách a já už mu neumím pomoc. Moje dítě experimentuje s drogami, potýká se s gamblingem, hazardem a mám strach, kam až to povede. Umíme Vám pomoci. Snažíme se o minimalizaci rizik, které mohou nastat v důsledku užívání nelegálních návykových látek, jak u uživatelů těchto látek, tak ve veřejnosti.

Adiktologická ambulance Jihlava

CENTRUM U VĚTRNÍKU

Poradna pro gambling Kraje Vysočina

Následná péče Jihlava