Charitní pečovatelská služba Oblastní charity Jihlava

Potřebujete pomoc pro sebe a pro vaši domácnost?

Pečujete o své rodiče, blízké a cítíte se unaveni? Máte pocit, že sami to nezvládnete?

Potřebujete pomoci?

Pokud ano, můžete se na nás obrátit.

DSC_0967

KONTAKT

Bc. Zdislava Součková
tel. +420 736 523 654
email: zdislava.souckova@jihlava.charita.cz

Kontakty na jednotlivá střediska

Pečovatelská služba je sociální služba, která je registrována a poskytována v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 40 a Vyhláškou č.505/2006 Sb.

Registrační číslo služby: 6622088

Další informace naleznete v Registru sociálních služeb. 

Jak vám můžeme pomoci?

  • Pomůžeme vám při oblékání a svlékání, při přesunu na lůžko nebo vozík, při chůzi v bytě.
  • Nabízíme vám pomoc při běžné hygieně nebo koupeli, při základní péči o vlasy a nehty, při použití WC.
  • Pomůžeme vám při přípravě a podání jídla, zprostředkujeme a dovezeme oběd.
  • Nakoupíme vám a obstaráme běžné pochůzky včetně léků, uklidíme v domácnosti.
  • Vypereme a vyžehlíme prádlo.
  • Doprovodíme vás k lékaři, na poštu, na úřady apod., včetně toho, že vás tam můžeme v rámci vaší obce dovést.

Služba je poskytována:

  • v pracovní dny i o víkendu a svátcích od 7,00 do 19,00 hodin v domácnosti uživatelů dle jejich individuálních potřeb a kapacitních možností služby.
  • seniorům a lidem se zdravotním postižením od 19 let, kteří se nemohou o sebe již plně postarat.
  • za úhradu

Kde službu poskytujeme?

Máte zájem o pečovatelskou službu?
  • Můžete nám zatelefonovat nebo přijít osobně na naše střediska (viz výše)
  • nebo někoho požádat, aby nás kontaktoval
  • Pak vás navštívíme u vás doma a dohodneme se, jak vám můžeme pomoci, tzn. jaké služby by jste potřeboval/a, kdy a v jakém rozsahu.
  • K zahájení poskytování pečovatelské služby dochází po dohodě a uzavření smlouvy o poskytování sociální služby mezi uživatelem (ten, kdo službu využívá) a poskytovatelem (Charitní pečovatelská služba - CHPS).
  • Informace k domům s pečovatelskou službou v jednotlivých obcích najdete níže v kontaktech.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutím podmínek pro osobní hygienu

  • pomoc při úkonech osobní hygieny, při použití WC
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

  • dovoz nebo donáška stravy
  • pomoc při přípravě jídla a pití
  • příprava a podání jídla a pití

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

  • běžný úklid a údržba domácnosti
  • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu
  • donáška vody
  • topení v kamnech vč.donášky a přípravy topiva, údržba topných zař.
  • běžné nákupy a pochůzky
  • velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení či vybavení domácnosti
  • praní a žehlení prádla, popř. jeho drobné opravy

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

  • doprovázení dospělých k lékaři, na úřady, instituce, veřejné služby a zpět

 FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI

  • dovoz uživatele k lékaři, na poštu, na nákupy, do  střediska osobní hygieny apod.

 DALŠÍ ČINNOSTI

  • základní sociální poradenství - poskytnutí informací o možnosti získání sociálních dávek, příspěvku z nadací a nadačních fondů, o dalších sociálních službách apod.
  • zapůjčení kompenzačních pomůcek

Službu Vám nemůžeme poskytnout v případě, že:

  • požadujete jiný druh sociální služby,
  • nemáme dostatečnou kapacitu na to, abychom vám mohli službu poskytnout,
  • nejsou důvody pro poskytování služby – nejste v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, nemoci, osamocenosti, snížené soběstačnosti a samostatnosti,
  • nesouhlasíte s poskytováním pečovatelské služby,
  • nebo vám byla v uplynulých 6 měsících vypovězena smlouva o poskytování pečovatelské služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

POSLÁNÍ

Posláním Charitní pečovatelské služby je seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení a potřebují pomoc druhé osoby při péči o sebe a svoji domácnost, pomáhat tak, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Podporovat tak jejich samostatný život s ohledem na míru jejich soběstačnosti, rodinné a osobní možnosti.

CÍL SLUŽBY, CÍLOVÁ SKUPINA

Cílem služby je uživatel, který:

  • může zůstat co možná nejdéle doma, dokud jeho zdravotní stav nebude vyžadovat nepřetržitou péči,
  • má zajištěnou pomoc v oblastech, které zvládá obtížně nebo je nezvládá vůbec
  • a žije způsobem života, na který je zvyklý.

Cílová skupina

Služba je pro seniory a osoby se zdravotním postižením z Kamenice, Luk nad Jihlavou, Telče, Nové Říše, Kostelce, Horní Cerekve  a okolí (do 15 km), kteří mají alespoň částečně zachovalou soběstačnost a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci pro svůj věk, osamělost, zdravotní stav nebo zdravotní postižení a nemohou plně zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby a jsou odkázáni na pomoc druhých.

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

  • Zachování důstojnosti a dodržení práv uživatelů
    zaměstnanci služby jsou si vědomi povinnosti respektovat vůli, důstojnost, soukromí a rozhodnutí uživatelů
  • Individuální přístup
    každému uživateli je služba poskytována individuálně, v závislosti na jeho potřebách a kapacitě služby
  • Podpora uživatele v jeho nezávislosti na službě
    při poskytování péče se klade důraz na rozvoj nebo udržení schopností a dovedností uživatele. Rozsah poskytované služby se pružně přizpůsobuje stavu a potřebám uživatele, lze jej navyšovat i snižovat.

KAPACITA SLUŽBY

Kapacita ambulantní formy poskytování: 

  • počet klientů - 6
    • max. okamžitá kapacita v zařízeních:
      Luka nad Jihlavou 1 klient
      Nová Říše 1 klient
      Horní Cerekev 1 klient
      Kostelec 1 klient
      Kamenice 1 klient
      Telč 1 klient

Kapacita terénní formy poskytování:

  • počet klientů - 18
    • max. okamžitá kapacita v zařízeních:
      Luka nad Jihlavou 4 klienti
      Nová Říše 2 klienti
      Horní Cerekev 3 klienti
      Kostelec 2 klienti
      Kamenice 3 klienti
      Telč 4 klienti

KONTAKT – POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Charitní pečovatelská služba OCH Jihlava

středisko Kamenice

588 23 Kamenice 481
telefon 730 571 164, 736 623 783
e-mail: chps.kamenice@jihlava.charita.cz

středisko Luka nad Jihlavou

588 22 Luka nad Jihlavou, Nová 730
telefon 567 219 587, 736 523 658, 737 759 967
e-mail: chps.luka@jihlava.charita.cz

středisko Horní Cerekev

394 03 Horní Cerekev, Sportovní 500
telefon 703 404 361, 703 404 632
e-mail: chps.hornicerekev@jihlava.charita.cz

středisko Kostelec

588 61 Kostelec 101
telefon 730 571 166
e-mail: chps.kostelec@jihlava.charita.cz

středisko Nová Říše

588 65 Nová Říše, U Kláštera 2
telefon 736 523 642, 730 571 165
e-mail: chps.novarise@jihlava.charita.cz

středisko Telč

588 56 Telč, Špitální 611
telefon  736 523 657, 730 571 167
e-mail: chps.telc@jihlava.charita.cz

 

Naši donátoři

 

 www.kr-vysocina.cz

 

město jihlava-barevny
www.jihlava.cz 

 

23998_13_Brtnice_znak
www.brtnice.cz 

Charitní pečovatelská služba Jihlava byla v roce 2021 podpořena následujícími městy, městysi a obcemi:

  • Města
Horní Cerekev
Telč
  • Městyse
Dolní Cerekev
Kamenice 
Luka nad Jihlavou
Nová Říše
Stará Říše
  • Obce
Batelov Kostelec Rozseč
Bítovčice Kozlov Švábov
Bohuslavice Krahulčí Vápovice
Boršov Milíčov Věžnice
Cejle Mirošov Vysoké Studnice
Dušejov Mrákotín Vystrčenovice
Dvorce Olšany Zhoř
Jamné Puklice Zvolenovice
Knínice Rohozná  

Děkujeme Vám za spolupráci. Vážíme si Vaší podpory a bereme ji jako závazek.