Charitní pečovatelská služba Oblastní charity Jihlava

Potřebujete pomoc pro sebe a pro vaši domácnost?

Pečujete o své rodiče, blízké a cítíte se unaveni? Máte pocit, že sami to nezvládnete?

Potřebujete pomoci?

Pokud ano, můžete se na nás obrátit.

KONTAKT

Bc. Zdislava Součková
tel. +420 736 523 654
email: zdislava.souckova@jihlava.charita.cz

Kontakty na jednotlivá střediska

Pečovatelská služba je sociální služba, která je registrována a poskytována v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 40 a Vyhláškou č.505/2006 Sb.

Registrační číslo služby: 6622088

Další informace naleznete v Registru sociálních služeb. 

Jak vám můžeme pomoci?

 • Pomůžeme vám při oblékání a svlékání, při přesunu na lůžko nebo vozík, při chůzi v bytě.
 • Nabízíme vám pomoc při běžné hygieně nebo koupeli, při základní péči o vlasy a nehty, při použití WC.
 • Pomůžeme vám při přípravě a podání jídla, zprostředkujeme a dovezeme oběd.
 • Nakoupíme vám a obstaráme běžné pochůzky včetně léků, uklidíme v domácnosti.
 • Vypereme a vyžehlíme prádlo.
 • Doprovodíme vás k lékaři, na poštu, na úřady apod., včetně toho, že vás tam můžeme v rámci vaší obce dovést.

Služba je poskytována:

 • v pracovní dny i o víkendu a svátcích od 7,00 do 19,00 hodin v domácnosti uživatelů dle jejich individuálních potřeb a kapacitních možností služby.
 • seniorům a lidem se zdravotním postižením od 19 let, kteří se nemohou o sebe již plně postarat.
 • za úhradu

Kde službu poskytujeme?

Máte zájem o pečovatelskou službu?
 • Můžete nám zatelefonovat nebo přijít osobně na naše střediska (viz výše)
 • nebo někoho požádat, aby nás kontaktoval
 • Pak vás navštívíme u vás doma a dohodneme se, jak vám můžeme pomoci, tzn. jaké služby by jste potřeboval/a, kdy a v jakém rozsahu.
 • K zahájení poskytování pečovatelské služby dochází po dohodě a uzavření smlouvy o poskytování sociální služby mezi uživatelem (ten, kdo službu využívá) a poskytovatelem (Charitní pečovatelská služba - CHPS).
 • Informace k domům s pečovatelskou službou v jednotlivých obcích najdete níže v kontaktech.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutím podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny, při použití WC
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • dovoz nebo donáška stravy
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu
 • donáška vody
 • topení v kamnech vč.donášky a přípravy topiva, údržba topných zař.
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení či vybavení domácnosti
 • praní a žehlení prádla, popř. jeho drobné opravy

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení dospělých k lékaři, na úřady, instituce, veřejné služby a zpět

 FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI

 • dovoz uživatele k lékaři, na poštu, na nákupy, do  střediska osobní hygieny apod.

 DALŠÍ ČINNOSTI

 • základní sociální poradenství - poskytnutí informací o možnosti získání sociálních dávek, příspěvku z nadací a nadačních fondů, o dalších sociálních službách apod.
 • zapůjčení kompenzačních pomůcek

Službu Vám nemůžeme poskytnout v případě, že:

 • požadujete jiný druh sociální služby,
 • nemáme dostatečnou kapacitu na to, abychom vám mohli službu poskytnout,
 • nejsou důvody pro poskytování služby – nejste v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, nemoci, osamocenosti, snížené soběstačnosti a samostatnosti,
 • nesouhlasíte s poskytováním pečovatelské služby,
 • nebo vám byla v uplynulých 6 měsících vypovězena smlouva o poskytování pečovatelské služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

POSLÁNÍ

Posláním Charitní pečovatelské služby je seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení a potřebují pomoc druhé osoby při péči o sebe a svoji domácnost, pomáhat tak, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Podporovat tak jejich samostatný život s ohledem na míru jejich soběstačnosti, rodinné a osobní možnosti.

CÍL SLUŽBY, CÍLOVÁ SKUPINA

Cílem služby je uživatel, který:

 • může zůstat co možná nejdéle doma, dokud jeho zdravotní stav nebude vyžadovat nepřetržitou péči,
 • má zajištěnou pomoc v oblastech, které zvládá obtížně nebo je nezvládá vůbec
 • a žije způsobem života, na který je zvyklý.

Cílová skupina

Služba je pro seniory a osoby se zdravotním postižením z Kamenice, Luk nad Jihlavou, Telče, Nové Říše, Kostelce, Horní Cerekve  a okolí (do 15 km), kteří mají alespoň částečně zachovalou soběstačnost a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci pro svůj věk, osamělost, zdravotní stav nebo zdravotní postižení a nemohou plně zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby a jsou odkázáni na pomoc druhých.

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • Zachování důstojnosti a dodržení práv uživatelů
  zaměstnanci služby jsou si vědomi povinnosti respektovat vůli, důstojnost, soukromí a rozhodnutí uživatelů
 • Individuální přístup
  každému uživateli je služba poskytována individuálně, v závislosti na jeho potřebách a kapacitě služby
 • Podpora uživatele v jeho nezávislosti na službě
  při poskytování péče se klade důraz na rozvoj nebo udržení schopností a dovedností uživatele. Rozsah poskytované služby se pružně přizpůsobuje stavu a potřebám uživatele, lze jej navyšovat i snižovat.

KAPACITA SLUŽBY

Kapacita ambulantní formy poskytování: 

 • počet klientů - 6
  • max. okamžitá kapacita v zařízeních:
   Luka nad Jihlavou 1 klient
   Nová Říše 1 klient
   Horní Cerekev 1 klient
   Kostelec 1 klient
   Kamenice 1 klient
   Telč 1 klient

Kapacita terénní formy poskytování:

 • počet klientů - 18
  • max. okamžitá kapacita v zařízeních:
   Luka nad Jihlavou 4 klienti
   Nová Říše 2 klienti
   Horní Cerekev 3 klienti
   Kostelec 2 klienti
   Kamenice 3 klienti
   Telč 4 klienti

KONTAKT – POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Charitní pečovatelská služba OCH Jihlava

středisko Kamenice

588 23 Kamenice 481
telefon 730 571 164
e-mail: chps.kamenice@jihlava.charita.cz

středisko Luka nad Jihlavou

588 22 Luka nad Jihlavou, Nová 730
telefon 567 219 587, 736 523 658
e-mail: chps.luka@jihlava.charita.cz

středisko Horní Cerekev

394 03 Horní Cerekev, Sportovní 500
telefon 703 404 361
e-mail: chps.hornicerekev@jihlava.charita.cz

středisko Kostelec

588 61 Kostelec 101
telefon 736 523 632
e-mail: chps.kostelec@jihlava.charita.cz

středisko Nová Říše

588 65 Nová Říše, U Kláštera 2
telefon 736 523 642, 730 571 165
e-mail: chps.novarise@jihlava.charita.cz

středisko Telč

588 56 Telč, Špitální 611
telefon  736 523 657, 730 571 167
e-mail: chps.telc@jihlava.charita.cz

 

Naši donátoři

              

Oblastní charita Jihlava byla do konce dubna 2020 podořena následujícími obcemi. Našim obcím děkujeme za spolupráci a vážíme si jakéhokoliv příspěvku, který slouží na dofinancování zejména mzdových nákladů na pracovníka, který pečovatelskou službu poskytuje v přirozeném prostředí našich uživatelů.

 • Batelov
 • Boršov
 • Cejle
 • Dušejov
 • Horní Cerekev
 • Knínice
 • Kostelec
 • Kozlov
 • Luka nad Jihlavou
 • Mirošov
 • Puklice
 • Říše
 • Telč