Následná péče Jihlava

V souvislosti s pandemií koronaviru a nařízením vlády má Následná péče Jihlava upraven provoz služby:

pobytová forma služby: zrušené návštěvy, informování klientů o situaci spojené s koronavirem, dodržování hygieny a nařízení vlády

ambulantní forma služby: zrušení skupinových aktivit (komunity, skupinové terapie, volnočasový klub)

Děkujeme za pochopení!


Informace o službě, Informace o pobytové formě služby, Podmínky a principy služby
  Následná péče Jihlava pomáhá lidem, kteří prošli léčbou závislosti, vytvářet podmínky k tomu, aby mohli i nadále úspěšně abstinovat a začlenit se zpět do běžného života.

 Kontakt

Žižkova 108, 
586 01 Jihlava 1
e-mail: nasledna.pece@jihlava.charita.cz

Vedoucí zařízení
Mgr. Jana Nevrklová, tel.: 734 695 546

Sociální pracovník
V případě zájmu o službu kontaktujte
Bc. Žaneta Fučíková, tel.: 731 697 665
Anna Vítková

Terapeutický tým
Mgr. Jana Nevrklová, tel.: 734 695 546
Bc. Petr Göth, tel: 736 239 476
Josef Novotný, tel: 608 315 744
Bc. Tereza Břízová
Michal Matula
 

Pracovní doba

PO, ST     8:00 – 18:00
ÚT, ČT, PÁ 8:00 – 15:00

Nabízíme doléčovací program

ambulantní forma (12 měsíců), pobytová forma (6 měsíců)


Program podporuje klienta v těchto oblastech:

zdravotní, psychická a sociální stabilizace
osvojení dovedností a znalostí potřebných pro každodenní život
bližší porozumění vztahovým a rodinným problémům
řešení otázek spojených s prací, pracovním uplatněním, kvalifikací
řešení otázek spojených s bydlením
řešení aktuální finanční situace
uspokojování duchovních potřeb a vytváření hodnotového systému
samotné přijetí sociální normy

Naši donátoři v roce 2019