Domácí zdravotní péče

Jsme tu pro seniory, osoby s dlouhodobými zdravotními problémy, rodiny a jejich blízké. 

Ošetřovatelská služba je indikována ošetřujícím lékařem a hrazena
veřejným zdravotním pojištěním. Poskytují ji kvalifikované zdravotní sestry ve spolupráci s ošetřujícím lékařem, lékaři specialisty a rodinou.

DSC_9775 kopie

Kontakt

vedoucí: Alena Hawerlandová
tel: 567 563 675, mobil: 736 523 637
email: alena.hawerlandova@jihlava.charita.cz
adresa: Jakubské náměstí 2, 58601 Jihlava

Místa působnosti 

Jihlava, Polná, Kamenice, Luka nad Jihlavou, Kostelec nad Jihlavou, Janštejn a jejich spádové oblasti.
 

Smluvní zdravotní pojišťovny

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
 • Pojišťovna ministerstva vnitra
 • Oborová zdravotní pojišťovna

Poskytované služby

 • Aplikace inzulínů, injekcí
 • Odběry krve, moče a jiného biologického materiálu
 • Ošetření stomií
 • Ošetření permanentních katetrů
 • Převazy a ošetření pooperačních, chronických ran
 • Provádění asistované peritoneální dialýzy
 • Měření a kontrola fyziologických funkcí
 • Ošetřovatelská rehabilitace
 • Péče o diabetiky, edukační činnost
 • Péče o pacienty v terminálním stavu
 • Další ošetřovatelské výkony dle kompetence sester a ordinace ošetřujícího lékaře
 • Platný ceník pro rok 2023 PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK A REHABILITAČNÍCH POMŮCEK 
 • Aplikace infuzí, parenterální výživy včetně aplikace do portů 

Metodika vyřizování stížností v Domácí zdravotní péči