Záchranná síť na území MAS Telčsko

„Pro lidi v nouzi, pro které není při řešení jejich situace dostupná žádná jiná pomoc.“ darujeme2
Nebojte se říci si o pomoc. Můžete nás také upozornit na někoho ze svého okolí,
kdo se nachází v nepříznivé životní situaci.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009289
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Kontakt a provozní doba

Pracovníci záchranné sítě
Jan Vraspír, DiS.
Telefon: 731 686 943
e-mail: jan.vraspir@jihlava.charita.cz
 
Ida Kopalová Mitisková
Telefon: 731 697 664
e-mail: ida.mitiskova@jihlava.charita.cz
 
Odborný garant
Mgr. Martina Hynková
Telefon: 734 170 703
e-mail: martina.hynkova@jihlava.charita.cz
 
pondělí - pátek 8.00–16.00 hod.

Pracujeme v terénu (u vás doma, na ulici, v nemocnici, kde je třeba) na území mikroregionu Telčska.

 

Jak pomáháme

Pomáháme lidem v akutní nouzi. Poskytujeme materiální pomoc, např. potraviny, hygienické potřeby, oblečení. Ve spolupráci s duchovními nebo s psychologem můžeme zprostředkovat duchovní podporu. Pomůžeme Vám najít způsoby řešení dané situace, vyhledáme pro Vás již existující formu pomoci (sociální či jinou službu) a zprostředkujeme Vám kontakt. V případě potřeby Vás i doprovodíme. Zajišťujeme také dlouhodobou pomoc lidem, pro něž není dostupná žádná jiná forma pomoci (služba, instituce apod.). Pomoci ale můžeme vždy jen v rámci dostupných možností.

Pravidla pomoci

Zachováváme mlčenlivost o věcech, které s lidmi řešíme. Službu poskytujeme zdarma, a pokud si to člověk přeje, může zůstat v anonymitě.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je pomoc osobám sociálně vyloučeným a sociálním vyloučením ohroženým, kteří se se svojí zakázkou nemohou obrátit na žádnou dostupnou sociální službu, nemají dostatečné rodinné zázemí v místě bydliště, popřípadě si neumějí odpovídající pomoc dohledat. Podporujeme klienty v řešení akutního problému a ve stabilizaci sociální situace. Tím jim pomáháme s trvalým začleněním do místní komunity a plnohodnotného života.