Bárka - domácí hospic Jihlava

logo barka_hotovo

 

 

Většina z nás by ráda konec života strávila doma. Rádi bychom až do konce žili pokud
možno tak jako dříve, mezi věcmi, které nás barka4životem provázely. Chceme pít svůj čaj, jíst na svém talíři, užít své ubývající síly k povídání si s těmi, které máme nejraději.

Kontakt

Mahenova 4686/16, Jihlava
mobil: 739 389 254
dhp@jihlava.charita.cz

Vedoucí zařízení
Jana Sochorová
e-mail: jana.sochorova@jihlava.charita.cz

Kontaktní osoba
Bc.Markéta Brestovská, sociální pracovník
mobil: 736 523 676

Provozní doba
PO, ST         9 - 14 hod. 
ÚT, ČT, PÁ   9 - 11:30

Intervence dle domluvy na čísle 736 523 676. 

Forma služby:

terénní 

Půjčování pomůcek

Bárka může zapůjčit kompenzační pomůcly, které usnadňují péči o těžce nemocné v domácím prostředí. V rámci péče naši klienti pomůcky nehradí. 

Knihovna Bárky

V sídle DH Bárka je možné si zapůjčit odbornou i jinou literaturu s tématem hospicové péče.

Co nabízíme našim pacientům?

  • Tým odborníků, kteří jsou speciálně vzdělaní v oblasti práce s pacienty na konci života.

  • Dostupnost návštěvní lékařské a ošetřovatelské služby sedm dní v týdnu 24 hodin denně.

  • Paliativní péči, která je zaměřená na zmírnění utrpení, na tlumení příznaků, které nemoc provázejí, a která respektuje přání pacienta.

  • Otevřenou, pravdivou a empatickou komunikaci, podporu a doprovázení.

Pro koho je služba určena? 

Nevyléčitelně nemocným lidem, kteří chtějí žít a dožít doma a

  • o které jejich blízcí mohou a chtějí pečovat v závěru života doma
  • u nichž byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení a byla doporučena léčba paliativní
  • kteří souhlasí s péčí multidisciplinárního týmu 
  • kteří mají trvalé bydliště v okrese Jihlava

Služba je hrazená 60 Kč / den součástí poplatku je možnost zapůjčení potřebných pomůcek a 24ti hodinová dostupnost zdravotní sestry a lékaře. Bárka má smlouvu se zdravotními pojišťovnami, proto návštěvy zdravotní sestry, i lékaře jsou pro naše klienty zdarma.