Bárka - domácí hospic Jihlava

 Většina z nás by ráda konec života strávila doma. Rádi bychom až do konce žili pokud možno tak jako dříve, mezi věcmi, které nás životem provázely. Chceme pít svůj čaj, jíst na svém talíři, užít své ubývající síly k povídání si s těmi, které máme nejraději.

Naším posláním je prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické a duchovní podpory umožnit těžce a nevyléčitelně nemocným prožít poslední období svého života doma, v kruhu svých blízkých.

Pro koho je služba určena? 

-

Nevyléčitelně nemocným lidem, kteří chtějí žít a dožít doma a

 • o které jejich blízcí mohou a chtějí pečovat v závěru života doma
 • u nichž byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení a byla doporučena léčba paliativní 
 • kteří souhlasí s péčí multidisciplinárního týmu 
 • kteří mají současný pobyt v okrese Jihlava

 

Chcete přispět na provoz a zkvalitění domácí hospicové péče?

Platba bankovním převodem

č. účtu 108383744/0300   VS 517    ČSOB Jihlava Masarykovo náměstí 14, Jihlava 586 01

PLATEBNÍ BRÁNA

Potřebujete více informací nebo žádáte o příjem?

Kontakt - Tel.: 603 700 319, e-mail: dhp@jihlava.charita.cz  

Co nabízíme?

 • Tým odborníků, kteří jsou speciálně vzdělaní v oblasti práce s pacienty na konci života
 • Paliativní péči, která je zaměřená na zmírnění utrpení, na léčbu bolesti, na tlumení příznaků, které nemoc provázejí, a která respektuje přání pacienta a jeho blízkých.
 • Otevřenou, pravdivou a empatickou komunikaci, podporu a doprovázení
 • Péči o pozůstalé

Kde péči poskytujeme?

V okrese Jihlava

Kontakty a kde nás najdete

Vedoucí zařízení
Bc. Markéta Brestovská, sociální pracovník
mobil: 736 523 676 marketa.brestovska@jihlava.charita.cz
Kontaktní osoba – žádost o přijetí
Kancelář: 603 700 319 dhp@jihlava.charita.cz 
Adresa
Mahenova 4686/16, Jihlava
dhp@jihlava.charita.cz 

Úřední hodiny kanceláře

PO, ST         9 - 14 hod. 
ÚT, ČT, PÁ   9 - 11:30 hod.

Provozní doba služby

PO - PÁ        7 - 15:30 (pro pacienty v péči nepřetržitě)

Intervence dle domluvy na čísle 736 523 676. 

Poslání, forma, zásady a cíl služby

Poslání služby

Naším posláním je prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické a duchovní podpory umožnit těžce a nevyléčitelně nemocným prožít poslední období svého života doma, v kruhu svých blízkých.

Forma služby:

terénní 

Zásady

Respektujeme přání pacienta a jeho blízkých, rozmanitost životních stylů a jedinečnost každého jednotlivce. Nabízíme otevřenou, pravdivou a empatickou komunikaci, podporu a doprovázení.

Cíl

Naším cílem je umožnit těžce nemocným, aby na konci života měli dostupnou zdravotní péči, neztratili důstojnost a mohli se rozloučit. To vše v jejich přirozeném prostředí.

Bárka podporuje pečující

Výchozím předpokladem pro poskytovánní domácí hospicové péče je ochota rodiny pečovat o umírajícího.
Pro pozůstalé Bárka pořádá 2x do roka setkání s názvem Den vzpomínek.

Kapacita terénní formy poskytování: 

 • počet klientů - 4
  okamžitá kapacita

 

Naši donátoři

Dotace z programu na podporu nestátních neziskových organizací, pečující o pacienty v terminálním stádiu onemocnění

www.kr-vysocina.cz 

Soukromí dárci – jednotlivci