Kde působíme

Hranice působnosti Oblastní charity Jihlava určují dva děkanáty, a to telčský a jihlavský. Pro církevní organizaci, do které naše organizace patří, nejsou tedy směrodatné okresy nebo kraje, ale hranice jednotlivých farností. Pokud Vám ale z důvodu přesahu do jiné oblasti nebudeme moci poskytnou službu, určitě Vás odkážeme na danou službu Charity, do které Vaše obec či město patří.