Kde působíme

Hranice působnosti Oblastní charity Jihlava určují dva děkanáty, a to telčský a jihlavský. Pro církevní organizaci, do které naše charita patří, nejsou tedy směrodatné okresy nebo kraje, ale hranice jednotlivých farností. Pokud Vám, ale z důvodu přesahu do jiné oblastní charity nebudeme moci poskytnou službu, určitě Vás odkážeme na danou oblastní charitu, do které Vaše obec či město patří. mapa_pusobnosti