Denní stacionář Pohodář

 

 

Na základě nařízení vlády je od pondělí 16. 3. 2020
Denní stacionář Pohodář uzavřen do odvolání.

 

Poslání

stacionar3Posláním Denního stacionáře Pohodář je poskytovat podporu a pomoc seniorům a dospělým se zdravotním postižením z Luk nad Jihlavou a okolí, kteří nemohou nebo nechtějí zůstat doma sami a potřebují pomoc druhé osoby. Uživatele podporujeme v soběstačnosti a samostatnosti, aktivním vyplněním volného času podle individuálních potřeb ve společnosti svých vrstevníků.

Denní stacionář Pohodář nabízí praxe pro studenty a účastníky rekvalifikačních kurzů v sociální oblasti.

 

Adresa služby

Denní stacionář Pohodář, Náměstí 9. května č. p. 357, 58822 Luka nad Jihlavou

Kdy máme otevřeno

Pondělí – Pátek vždy od 7.00 do 16.00 hodin
Záleží na osobní volbě každého zájemce, které dny v týdnu a v které hodiny chce denní stacionář navštěvovat. 

 

Jak nás můžete kontaktovat

Jana Jelínková - vedoucí služby
Telefon: 734 172 277, 734 161 683
E-mail: pohodar@jihlava.charita.cz

Kdo k nám přichází? Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou senioři a dospělí se zdravotním postižením z Luk nad Jihlavou a okolí, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu, jejichž nepříznivá sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Denní program stacionáře

Cvičení, povídání, aktivizační činnosti, trénování paměti, četba denního tisku, pečení a vaření, společenské hry, procházky, možnost využití bazénu a další. Účast na všech aktivitách a programech je dobrovolná!

Nabízené služby

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, poskytnutí stravy
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • Jako fakultativní službu nabízíme dopravu uživatele do stacionáře a zpět
  • Poskytované služby jsou za úhradu v souladu s Vyhláškou č.505/2006 Sb.