Denní stacionář Pohodář

Poslání

Posláním Denního stacionáře Pohodář je poskytovat pomoc a podporu seniorům, dospělým lidem s tělesným postižením a osobám s chronickým onemocněním z Luk nad Jihlavou a okolí, kteří z důvodu snížené soběstačnosti a osamělosti již nemohou zůstat doma sami.

V rámci denního programu v Denním stacionáři nabízíme zajištění péče dle individuálních potřeb každého uživatele, včetně zázemí pro bezpečné a aktivní trávení času. Denní stacionář tak ve všední dny doplňuje péči, kterou uživateli zajišťuje rodina případně jiné služby.

Díky naší službě mohou uživatelé déle setrvat v domácím prostředí.

Denní stacionář Pohodář nabízí praxe pro studenty a účastníky rekvalifikačních kurzů v sociální oblasti.
DSC00999

Kontakt

Denní stacionář Pohodář
Náměstí 9. května č. p. 357, 58822 Luka nad Jihlavou

Jana Jelínková - vedoucí služby
Telefon: 734 172 277, 734 161 683
E-mail: pohodar@jihlava.charita.cz

Kdy máme otevřeno

Pondělí – Pátek vždy od 7.00 do 16.00 hodin
Záleží na osobní volbě každého zájemce, které dny v týdnu a v které hodiny chce denní stacionář navštěvovat. 

Kdo k nám přichází? Cílová skupina

Služba je určena seniorům, dospělým lidem s tělesným postižením a osobám s chronickým onemocněním z Luk nad Jihlavou a okolí, kteří nemohou být sami doma a potřebují pomoc druhé osoby při zajištění životních potřeb.

Uživatel by měl mít takovou míru soběstačnosti:
- aby byl schopen se do stacionáře dopravit
- aby nebyl zcela závislý na individuální péči
Denní program stacionáře

Cvičení, povídání, aktivizační činnosti, trénování paměti, četba denního tisku, pečení a vaření, společenské hry, procházky, možnost využití bazénu a další. Účast na všech aktivitách a programech je dobrovolná!

Co nabízíme

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, poskytnutí stravy
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Jako fakultativní službu nabízíme dopravu uživatele do stacionáře a zpět
 • Poskytované služby jsou za úhradu v souladu s Vyhláškou č.505/2006 Sb. nabídka služeb a úhrada za služby 

Cílová skupina a cíl služby, Zásady služby, Kapacita služby

Poslání

Posláním Denního stacionáře Pohodář je poskytovat pomoc a podporu seniorům, dospělým lidem s tělesným postižením a osobám s chronickým onemocněním z Luk nad Jihlavou a okolí, kteří z důvodu snížené soběstačnosti a osamělosti již nemohou zůstat doma sami.

V rámci denního programu v Denním stacionáři nabízíme zajištění péče dle individuálních potřeb každého uživatele, včetně zázemí pro bezpečné a aktivní trávení času. Denní stacionář tak ve všední dny doplňuje péči, kterou uživateli zajišťuje rodina případně jiné služby.

Díky naší službě mohou uživatelé déle setrvat v domácím prostředí.

Cíle služby

Cílem Denního stacionáře je uživatel, který 

 • zůstává ve svém domácím prostředí
 • zachová a rozvíjí schopnost péče o vlastní osobu s ohledem na jeho zdravotní stav
 • zachová a rozvíjí mezilidské vztahy
 • zachová a rozvíjí záliby a zájmy

Podmínky přijetí

 • alespoň částečná soběstačnost
 • není potřeba nepřetržitý individuální dohled
 • zdravotní stav významně neohrožuje zdraví (vlastní nebo ostatních lidí)
 • schopnost společného soužití v denním stacionáři
 • schopnost spolupracovat, dodržovat vnitřní pravidla a podílet se na úhradě služby

Zásady služby

 • zásada kvalitního a bezpečného prostředí – služba je poskytována v bezpečném prostředí, kde se uživatel cítí jistě, beze strachu a snižují se jeho obavy z pádů a úrazů Pracovníci přistupují k uživatelům vstřícně, empaticky, vlídně.
 • zásada individuálního přístupu k uživateli – pracovník uplatňuje individuální přístup ke každému uživateli služeb zvlášť a bere ohled na to, že každý má své individuální potřeby a potřebuje jinou podporu a pomoc. Pomáháme jen v těch oblastech, kde to uživatel skutečně potřebuje, motivujeme uživatele k soběstačnosti. Důležitá je pro nás vůle uživatele a hledání možností jejího naplnění
 • zásada zachování lidské důstojnosti a práv uživatele služby – poskytovatel respektuje, práva uživatele, stejně tak jako jeho individualitu, a jeho životní styl. Prostor Denního stacionáře je zařízen a upraven tak, aby neurážel a nesnižoval důstojnost uživatelů služby

Kapacita ambulantní formy poskytování:  

15 klientů (jedná se o maximální denní kapacitu)

Naši donátoři

 
www.kr-vysocina.cz 
   Obec Luka nad Jihlavou