Charitní pečovatelská služba OCH Jihlava - středisko Kamenice

zpět na obecné informace o službě

Kontakt

Charitní pečovatelská služba OCH Jihlava - středisko Kamenice
588 23 Kamenice 481
telefon: 736 623 783,
               730 571 164
mobil vedoucí: 736 523 654
e-mail: chps.kamenice@jihlava.charita.cz

Personální obsazení

Koordinátor služby (vedoucí) / sociální pracovník:
Bc. Zdislava Součková

Pracovníci sociální péče (pečovatelky):
Michaela Mutlová,
Lucie Nováčková
Lubomíra Pojmanová

Dům s pečovatelskou službou Kamenice

Vlastníkem domu s pečovatelskou službou je Městys Kamenice (www.kameniceujihlavy.cz). Budova má bezbariérový přístup a byla dokončena v září 1994. Je zde 5 dvoupokojových bytů / 50 m2 /, 12 jednopokojových bytů /34m2 /. Byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou a elektrickým sporákem. Ostatní vybavení bytu si zajistí nájemník sám. Nájemní smlouvu na byty uzavírá s nájemníky obec, dle postupu při podávání žádosti do DPS . V domově jsou také 2 klubovny, kde se mohou setkávat obyvatelé domova a dále technické prostory pro Charitní pečovatelskou službu Kamenice,ergoterapeutická dílna, prádelna , sušárna.

V budově domu s pečovatelskou službou je zároveň sídlo Úřadu městyse Kamenice, kadeřnictví a místní knihovna, které slouží obyvatelům domova i občanům z obce.

Žádost o byt v Domě s pečovatelskou službou