Adiktologická ambulance

Posláním je pomáhat lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému s návykovým chováním (hazardní hraní, užívání alkoholových i nealkoholových návykových látek) s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života, bez problémů způsobených závislostním chováním a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, včetně poskytnutí pomoci při uplatňování práv.

ambul

Kontakt

U Větrníku 17, Jihlava 586 01
 
Provozní doba
Telefonické objednání: ÚT – PÁ 9.00 – 17.00 hod.
                                pouze po předchozí domluvě!
 
Objednání
Mgr. Anna Mištová, adiktolog
email: anna.mistova@jihlava.charita.cz
tel. + 420 731 771 984
Co můžeme nabídnout

Adiktologická ambulance může být prospěšná všem, kteří se potýkají s jakoukoli formou závislosti. Cílem je pomáhat lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému s návykovým chováním (patologické hraní, závislosti na nelegálních látkách, alkoholu, aj.),  Součástí  práce je podpora a motivace klientů ke změně jejich dosavadního životního stylu a snaha o znovu zapojení do běžného života.

Cílovou populací tohoto typu služby jsou osoby experimentující s návykovými látkami, problémoví uživatelé návykových látek, závislí motivovaní i nemotivovaní k abstinenci, abstinující absolventi ambulantního či ústavního léčení.