Centrum U Větrníku - kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené drogovou závislostí

V souvislosti s pandemií koronaviru a nařízením vlády má Centrum U Větrníku – Kontaktní a poradenské centrum upraven provoz služby:

ambulantní forma služby: omezení provozu kontaktní místnosti - pouze výměna přes okýnko, individuální domluva s klienty na sprše, neděláme výkony spojené s odběrem biologického materiálu (včetně testování na přítomnost alkoholu, drog, testování infekcí, apod.), informujeme o situaci spojené s koronavirem, dodržování hygieny a nařízení vlády, individuální poradenství poskytujeme pouze v nejnutnějších případech

terénní forma služby: omezení provozu služby - pouze domluvené schůzky v terénu za účelem výměny, nenavštěvujeme klienty v bytech; informujeme o situaci spojené s koronavirem, dodržování hygieny a nařízení vlády

Děkujeme za pochopení!

 

Posláním Centra U Větrníku je minimalizovat potenciální rizika a škody, které mohou uživatelům, osobám blízkým a veřejnosti na Jihlavsku a Pelhřimovsku, v důsledku užívání nelegálních návykových látek (NNL) nastat, a tímto se podílet na ochraně veřejného zdraví. Služby Centra U Větrníku jsou poskytovány terénní i ambulantní formou.

 Kontakt

U Větrníku 862/17, Jihlava 
586 01 Jihlava 1
mobil: 736 523 675
e-mail: kacko@jihlava.charita.cz
 
Mgr. Anna Mištová, vedoucí služby
anna.mistova@jihlava.charita.cz
tel. +420 736 523 655
 
 

Otevírací doba

Pondělí - Pátek 9:00 - 17:00

Kontaktní místnost je otevřená v rámci Centra U Větrníku, a to pouze v pondělí, ve středu a v pátek od 12:00 do 17:00.

Terénní forma
Po 14:00 - 20:00 Pelhřimov, Pacov, Kamenice nad Lipou a okolí - mobil: 607 755 776

Út 14:00 - 20:00 Humpolec a okolí - mobil: 607 755 776

St 14:00 - 20:00 Třešť, Telč a okolí - mobil: 606 318 353

Čt 14:00 - 20:00 Jihlava a okolí - mobil: 606 318 353

Cíle

Cílem zařízení je podílet se na ochraně veřejného zdraví:

  • minimalizací potenciálních rizik a škod, které aktivním uživatelům, osobám blízkým a veřejnosti mohou v důsledku užívání nelegálních návykových látek (NNL) nastat

  • aktivním vyhledáváním a navázáním kontaktu se skrytou populací uživatelů NNL a vytvořením vzájemné důvěry mezi ní a pracovníky

  • předcházením sociálnímu vyloučení a sociální stabilizací uživatelů NNL

  • motivováním ke změně rizikových vzorců chování (sdílení předmětů k injekční aplikaci, nechráněný sex aj.), léčbě a abstinenci pomocí v krizi

  • zabráněním šíření infekčních nemocí u uživatelů NNL
    poskytováním poradenství rodinám a osobám blízkým uživatelům NNL

  • zvyšováním informovanosti odborné i laické veřejnosti

Služby Centra U Větrníku jsou poskytovány ANONYMNĚ A ZDARMA.

 

               

 

 

Naši donátoři v roce 2019

    urad vlady