Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež MAJÁK Luka nad Jihlavou

Napomáhá mladým lidem při zvládání a řešení nepříznivé situace například v oblasti školy, rodiny, mezi kamarády a vrstevníky, zaměstnání a při nevhodném životním stylu. Společně s nimi vytváří bezpečný prostor, předává jim informace, ukazuje možnosti trávení volného času a pomáhá orientovat se ve zdravém prostředí a vede je k samostatnosti.

Kontakty

Náměstí 9. května č. p. 357
588 22 Luka nad Jihlavou
e-mail: majak@jihlava.charita.cz
facebook: @Maják Luka nad Jihlavou

 
Pracovníci zařízení
Andrea Novotná, DiS.; sociální pracovnice, zástupce vedoucí zařízení    
mobil: +420 734 435 311
e-mail: andrea.novotna@jihlava.charita.cz
       
Karolína Durajová, pracovnice v sociálních službách
Petra Horáková, DiS. sociální pracovnice
Hana Vlčková; pracovnice v sociálních službách
Václav Kolouch; pracovník v sociálních službách
Adéla Pavlíčková; pracovnice v sociálních službách (v současné době na rodičovské dovolené)
                               
Mgr. Šárka Štočková; vedoucí zařízení        
mobil: +420 734 435 283
e-mail: sarka.stockova@jihlava.charita.cz

Cílová skupina, Zásady a způsob poskytování sociální služby

Kdo je cílovou skupinou?

Cílovou skupinu tvoří mladí lidé ve věku od 6 do 26 let, pohybující se v městyse Luka nad Jihlavou a jeho okolí, kteří by se mohli ocitnout nebo se ocitli v nepříznivé sociální situaci (člověk může mít obtíže se v takovéto situaci sám orientovat a může být pro něj samotného těžce řešitelná).

Mezi takové situace řadíme:

 • potíže ve škole (špatný prospěch, šikana, záškoláctví…);
 • potíže v rodině (rozvody rodičů, hádky, útěky z domova…);
 • vztahové problémy (hádky s vrstevníky/partnery, vyloučení ze skupiny vrstevníků, nezvládání vlastních emocí…);
 • experimentování s návykovými látkami, závislosti, gamblerství;
 • problémy se zákonem (drobné krádeže, graffiti, dealerství drog, rasismus, domácí násilí, vandalismus, kyberšikana…);
 • ohrožující životní styl (poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, rizikový sexuální život, špatné hygienické návyky, pasivní trávení volného času…);
 • nepříznivá finanční situace (špatné hospodaření, dluhy, nezaměstnanost…).

Zásady a způsob poskytování sociální služby

Pracovníci NZDM Maják poskytují službu v souladu se zákonem stanovenými zásadami poskytování sociálních služeb ( dle §2 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

Způsob poskytování služeb vychází z:

 • Respektu – respektujeme práva, potřeby, zájmy, názory a rozhodnutí klientů;
 • Rovného přístupu – všichni dodržujeme stejná pravidla;
 • Nízkoprahovosti – anonymita, mlčenlivost, dobrovolnost, bezplatnost;
 • Individuálního přístupu – respektujeme jedinečnost každého klienta a vycházíme z jeho možností;
 • Zachovávání lidské důstojnosti a dodržování lidských práv a základních svobod.

Jak postupovat při podávání stížností na kvalitu sociální služby?

Informace o nakládání s osobními údaji

Proč MAJÁK navštívit?

Vše je ANONYMNÍ, BEZPLATNÉ, DISKRÉTNÍ A FÉROVÉ.

Cíle služby

 • Vytvářet klientům vhodné prostředí pro realizaci jejich vlastních aktivit a pro trávení volného času vhodným způsobem.
 • Poskytovat klientům pomoc a podporu při zvládání jejich obtížných situací.
 • Aktivizovat klienty k samostatnému, odpovědnému a kreativnímu řešení a k přijetí možných důsledků svých rozhodnutí.
 • Podporovat klienty při zlepšování jejich sociálních schopností a dovedností (ve vhodných způsobech chování a v komunikaci, v dobrých vztazích s vrstevníky apod.).
 • Poskytnout klientům informace vedoucí k prevenci nevhodného způsobu života a nezdravých návyků.
 • Snažit se společně s klienty o vzájemnou důvěru.
 • Oslovovat klienty v jejich přirozeném prostředí.

Kdy nás můžeš navštívit?

Provozní doba:

PO, ČT, PÁ       10:00 – 18:30

ÚT, ST               8:30 – 17:00

Otevření klubu: 

PO, ČT, PÁ       13:00 - 18:00

ÚT, ST               11:30 - 16:30

Pokud máš akutní problém, můžeš nás navštívit i mimo otevírací dobu klubu!!!

Terén: Každé poslední pracovní pondělí v měsíci, vždy od 12:00 do 14:30.
 
V době školních prázdnin (podzimní, vánoční, pololetní, jarní a velikonočnní) bude provozní doba od 6:30 do 15:00 hodin a otevírací doba (klub) od 10:00 do 15:00 hodin - každý pracovní den.
 
Otevírací doba o letních prázdninách:

Provozní doba:

PO - PÁ       6:30 - 15:00

Otevření klubu:

PO - PÁ      10:00 - 15:00

Kapacita sociální služby

 • Ambulantní formu služby může využít v jeden okamžik maximálně 27 klientů.
 • Terénní formu služby může využít v jeden okamžitk maximálně 15 klientů.

Aktuální provozní změny

19. 10. 2020  služba uzavřena - vzdělávání pracovního týmu. Možné pouze individuální konzultace.
28. 10. 2020 služba uzavřena - státní svátek.
29. 10. 2020 služba uzavřena - supervize pracovního týmu.
30. 10. 2020 prázdninová otevírací doba od 10:00 do 15:00.
 
 
Děkujeme za pochopení.
 

REPORTY:

 

Naši donátoři

kraj vysočina