Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež MAJÁK Luka nad Jihlavou

 

 streetwork-clen-zakladni

Napomáhá mladým lidem při zvládání a řešení nepříznivé situace například v oblasti školy, rodiny, mezi kamarády a vrstevníky, zaměstnání a při nevhodném životním stylu. Společně s nimi vytváří bezpečný prostor, předává jim informace, ukazuje možnosti trávení volného času a pomáhá orientovat se ve zdravém prostředí a vede je k samostatnosti.

Kontakty

Náměstí 9. května č. p. 357
588 22 Luka nad Jihlavou
mobil: +420 739 389 147
e-mail: majak@jihlava.charita.cz
facebook: @Maják Luka nad Jihlavou
 

Pracovníci zařízení:

Veronika Volná, pracovnice v sociálních službách, veronika.volna@jihlava.charita.cz 

Petra Fejtová, pracovnice v sociálních službách petra.matulova@jihlava.charita.cz 

Klára Svobodová, pracovnice v sociálních službách 

Jana Krebsová, pracovnice v sociálních službách 

Andrea Novotná, DiS., sociální pracovnice, zástupce vedoucí
mobil: +420 734 435 311,
e-mail: andrea.novotna@jihlava.charita.cz

Mgr. Šárka Štočková, vedoucí zařízení                mobil: +420 734 435 283,                                                e-mail: sarka.stockova@jihlava.charita.cz 

 

       

Cílová skupina, Zásady a způsob poskytování sociální služby

Kdo je cílovou skupinou?

Cílovou skupinu tvoří mladí lidé ve věku od 6 do 26 let, pohybující se v městysi Luka nad Jihlavou a jeho okolí, kteří by se mohli ocitnout nebo se ocitli v nepříznivé sociální situaci , v níž mohou mít potíže se orientovat. Jedná se o některé z následujících:

 • potíže ve škole (špatný prospěch, šikana, záškoláctví…);
 • potíže v rodině (rozvody rodičů, hádky, útěky z domova…);
 • vztahové problémy (hádky s vrstevníky/partnery, vyloučení ze skupiny vrstevníků, nezvládání vlastních emocí…);
 • experimentování s návykovými látkami, závislosti, gamblerství;
 • problémy se zákonem (drobné krádeže, graffiti, dealerství drog, rasismus, domácí násilí, vandalismus, kyberšikana…);
 • ohrožující životní styl (poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, rizikový sexuální život, špatné hygienické návyky, pasivní trávení volného času…);
 • nepříznivá finanční situace (špatné hospodaření, dluhy, nezaměstnanost…).

Zásady a způsob poskytování sociální služby

Pracovníci NZDM Maják poskytují službu v souladu se zákonem stanovenými zásadami poskytování sociálních služeb ( dle §2 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

Způsob poskytování služeb vychází z:

 • Respektu – respektujeme práva, potřeby, zájmy, názory a rozhodnutí klientů;
 • Rovného přístupu – všichni dodržujeme stejná pravidla;
 • Nízkoprahovosti – zachováváme dobrovolnost, bezplatnost, mlčenlivost (s výjimkou oznamovací povinnosti);
 • Individuálního přístupu – respektujeme jedinečnost každého klienta a vycházíme z jeho možností a potřeb;
 • Zachovávání lidské důstojnosti a dodržování lidských práv a základních svobod.

Jak postupovat při podávání stížností na kvalitu sociální služby?

Informace o nakládání s osobními údaji

Proč MAJÁK navštívit?

Vše je BEZPLATNÉ, DISKRÉTNÍ A FÉROVÉ.

Cíle služby

Cílem Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Maják Luka nad Jihlavou je klient, který:

 • smysluplně tráví volný čas.
 • studuje. (Klient, který si např. zlepší prospěch, dokončí studium,...)
 • má fungující vztahy se svými vrstevníky, rodinou a dalšími lidmi.
 • je finančně zajištěný a zná hodnotu penez tak, aby obstál v běžném životě.
 • má základní znalosti o svých právech a povinnostech a s tím související odpovědnosti.
 • má dostatek informací, jak se starat o své zdraví.

Kdy nás můžeš navštívit?

 

Provozní doba:                              Otevření klubu:

PO                   8:30 - 17:00

ÚT                    8:30 - 17:00

ST                    8:30 – 17:00

ČT                    8:30 - 17:00 

PÁ                    8:30 - 17:00 (liché týdny)

                        11:00 - 19:30 (sudé týdny) 

 PO                    12:00 - 17:00

ÚT                      12:00 - 17:00

ST                      12:00 - 17:00

ČT                      12:00 - 17:00

PÁ                      12:00 - 17:00

Pokud máš akutní problém, můžeš nás navštívit i mimo otevírací dobu v provozní době. 

Terén: Každý sudý pátek od 17:00 do 19:30. Termíny: 13. 1.; 27. 1. 2023
 
V době školních prázdnin (podzimní, vánoční, pololetní, jarní a velikonočnní) bude provozní doba od 6:30 do 15:00 hodin a otevírací doba (klub) od 10:00 do 15:00 hodin - každý pracovní den.
 
Otevírací doba o letních prázdninách:

Provozní doba:

PO - PÁ       6:30 - 15:00

Otevření klubu:

PO - PÁ      10:00 - 15:00

Terén: Každý sudý pátek od 10:00 – 15:00.

Provozní změny v roce 2023

2. ledna - prázdninový provoz. Klub otevřen od 10:00 do 15:00.

 

Kapacita sociální služby

 • Ambulantní formu služby může využít v jeden okamžik maximálně 27 klientů.
 • Terénní formu služby může využít v jeden okamžitk maximálně 15 klientů.

Naši donátoři

kraj vysočina