Jak podat stížnost?

Následná péče Jihlava (dále jen NPJ) usiluje o co možná nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb a jejich stálé zlepšování. NPJ vytváří podmínky pro získávání zpětné vazby. Zpětná vazba může mít podobu námětů, připomínek a stížností. Zpětná vazba se může týkat provozu a chodu NPJ, prostředí, ve kterém je služba poskytována, jednání zaměstnanců atp. Zpětnou vazbu může dát kdokoliv a má právo zůstat v anonymitě. Vyjádření k zpětné vazbě je zpracováno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne podání. Neanonymnímu podavateli je vyjádření předáno písemně, emailem, nebo ústně. V případě anonymního podání stížnosti je vyjádření zveřejněno na nástěnce NPJ vyjádření není zveřejněno, pokud by to mohlo ohrozit bezpečí uživatelů nebo pracovníků. Více informací v dokumentu „Pravidla pro podávání zpětné vazby“.

devětplussedm=

Pozn.: položky označené * jsou povinné.