Terénní programy SOVY

Projekt: Podpora Terénních programů Sovy v Jihlavě

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015614
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Operační program Zaměstnanost (vyhlašovatelem: MPSV, výzva 52)

Hlavním cílem projektu je vyhledávání osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou, jejich motivace ke změně sociální situace, pomoc a podpora dovedností pro život mimo sociální vyloučení. Více informací o projektu k dohledání zde.

Terénní programy pro lidi žijící ve vysoké míře sociálního vyloučení 

 

Předchází sociálnímu vyloučení, potažmo snižuje míry sociálního vyloučení rodin i jednotlivců a jejich začleňování do společnosti.

_TBB7206 (004)

Kontakt

Žižkova 108, Jihlava,
586 01 Jihlava 1
telefon: +420 736 238 095
Facebook: Sovy Sovičky
 
Vedoucí zařízení
Mgr. Pavlína Kolářová
Telefon: 734 683 867
E-mail: _8IvZ.546hyk8~l7VX~tZ6b7c8kmYZhaa8kmb


Terénní pracovnice pro okres Jihlava
Marie Sedláková, DiS.
mobil: 731 126 613
e-mail: 88EsVWi_Zenu5f56LTwsY-5nW5prRb~lW5pJ
 
Miriam Pohanková
mobil: 736 524 339
e-mail: 8bEsR_2h-anx1~l7VX~tZ6b7c8kmYZhaa8kmb
 
Bc. Petra Kuncová
mobil: 603 417 966
 
Terénní pracovnice pro Vysočinu 
Martina Hrabalová
mobil: 736 523 648
e-mail: 88EDZ.543knlR-enW7c-07.dWonhT65j4mnhTj

Popis realizace poskytování sociální služby, cíl, poslání atd.

Informace o nakládání s osobními údaji

Podání zpětné vazby

Nabídka služby

  • Základní sociální poradenství
  • Doprovod při jednání na úřadech
  • Pomoc s listinami (sepisování žádostí, stížností, odvolání a vysvětlení úředních dopisů)
  • Pomoc při vyřizování osobních dokladů
  • Pomoc při vyřizování sociální dávek a vypisování formulářů
  • Pomoc při získávání zaměstnání, kariérní poradenství
  • Pomoc při řešení dluhů i ztrátě bydlení
  • Poradenství vedoucí k zajištění základních životních potřeb.

Místa poskytování pomoci

Jihlava a okolí

Pracovní doba terénních pracovníků

PO - PÁ 8:00 – 16:00

Kapacita terénní formy poskytování

počet klientů – 20, max. okamžitá kapacita

FOTOGALERIE:

_TBB7206 (004)  _TBB7229 (003)  _TBB7236 (003)

_TBB7246 (002)  _TBB7249 (002)  _TBB7314 (002)

 

Naši donátoři

lokace: na obec Jihlava

lokace ORP Jihlava vyjma obce Jihlava