Terénní programy SOVY

Terénní programy pro lidi žijící ve vysoké míře sociálního vyloučení 

 

Posláním terénní služby, je poskytování pomoci a podpory rodinám i jednotlivcům starším 15-ti let, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Touto službou usilujeme o snižování rizik a zmírnění/odstranění nepříznivých sociálních situací uživatelů. Službu poskytujeme bezplatně, anonymně a v přirozeném prostředí klientů. Působnost naší služby je převážně v Jihlavě, v jejím v blízkém okolí a v případě potřeby i na dalších místech Kraje Vysočina.

_TBB7206 (004)

Kontakt

Žižkova 108, Jihlava,
586 01 Jihlava 1
telefon: +420 734 683 867
Facebook: Sovy Sovičky
 
Vedoucí zařízení
Mgr. Pavlína Kolářová
Telefon: 734 683 867
E-mail: _8IvZ.546hyk8~l7VX~tZ6b7c8kmYZhaa8kmb


Terénní pracovnice pro okres Jihlava
Marie Sedláková, DiS.
mobil: 731 126 613
e-mail: 88EsVWi_Zenu5f56LTwsY-5nW5prRb~lW5pJ
 
Miriam Pohanková
mobil: 736 524 339
e-mail: 8bEsR_2h-anx1~l7VX~tZ6b7c8kmYZhaa8kmb
 
Bc. Petra Kuncová
mobil: 603 417 966
 
Terénní pracovnice pro Vysočinu 
Martina Hrabalová
mobil: 736 523 648
e-mail: 88EDZ.543knlR-enW7c-07.dWonhT65j4mnhTj

Cíl služby, cílová skupina, zásady poskytování služby TP SOVY

Cíl služby

Cílem Terénních programů SOVY je

 • rozvoj a zlepšení dovedností uživatelů pro jejich samostatný život
 • získání uspokojivého zaměstnání
 • zlepšení mezilidských vztahů
 • zajištěný přístup k základní lékařské péči
 • základní orientace v právech a povinnostech
 • zlepšení finanční situace (finanční stabilizace)
 • zlepšení bytové situace

Cílová skupina

Služba je poskytována rodinám, skupinám a jednotlivcům starším 15-ti let, kteří se nachází v těžké životní situaci, kterou nedokáží bez pomoci překonat.[1] Působnost naší služby je v Jihlavě a v jejím v blízkém okolí, dle působnosti OCHJ.

Za dlouhodobě nepříznivé situace uživatele považujeme:

 • Nevyhovující bytové podmínky 
 • Zadluženost, exekuce
 • Dlouhodobá nezaměstnanost
 • Nemožnost vytvářet podmínky pro zdárný vývoj dětí
 • Život v lokalitě vykazující znaky sociálního vyloučení
 • Diskriminace, nedostatečný pocit bezpečí
 • Nedostatečné ekonomické zajištění
 • Nedostatečná péče o zdraví
 • Akutní krize

Zásady poskytované sociální služby

Pracovníci TP SOVY poskytují službu v souladu se zákonem stanovenými zásadami poskytování sociálních služeb ( dle §2 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

 • Individuální přístup - pří práci s uživateli vždy přihlížíme k jedinečným potřebám a schopnostem každého z nich
 • Dodržování práv uživatelů – jsme si vědomi své povinnosti respektovat vůli, důstojnost a soukromí.
 • Profesionalita služby – rozšiřujeme svoji odbornost a jednáme v souladu s etickým kodexem.
 • Podpora k aktivnímu a samostatnému řešení vlastní situace - uživatele motivujeme k aktivnímu řešení jeho situace, podporujeme rozvoj jeho samostatnosti a zodpovědnosti.
 • Dobrovolnost – využívání služby ze strany uživatele je na základě jeho vlastního rozhodnutí, službu využívá dobrovolně a může službu svobodně kdykoli ukončit.

Mlčenlivost – jsme vázaní mlčenlivostí (mlčenlivost může být prolomena pouze ze zákonem stanovených důvodů)

Postup při podání stížnosti

Informace o nakládání s osobními údaji

Nabídka služby

 • Základní sociální poradenství
 • Doprovod při jednání na úřadech
 • Pomoc s listinami (sepisování žádostí, stížností, odvolání a vysvětlení úředních dopisů)
 • Pomoc při vyřizování osobních dokladů
 • Pomoc při vyřizování sociální dávek a vypisování formulářů
 • Pomoc při získávání zaměstnání, kariérní poradenství
 • Pomoc při řešení dluhů i ztrátě bydlení
 • Poradenství vedoucí k zajištění základních životních potřeb.

Místa poskytování pomoci

Jihlava a okolí

Pracovní doba terénních pracovníků

PO - PÁ 8:00 – 16:00

Kapacita terénní formy poskytování

počet klientů – 20, max. okamžitá kapacita

FOTOGALERIE:

_TBB7206 (004)  _TBB7229 (003)  _TBB7236 (003)

_TBB7246 (002)  _TBB7249 (002)  _TBB7314 (002)

 

Naši donátoři

lokace: na obec Jihlava

lokace ORP Jihlava vyjma obce Jihlava