KONTAKTY

Centrum primární prevence DOK Jihlava

Tel.: 736 523 660
Jakubské nám. 2, Jihlava, 586 01
Vedoucí služby: Mgr. Romana Kubů - vedoucí Centra primární prevence DOK
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Mgr. Romana Kubů - vedoucí Centra primární prevence DOK