Zdravotní služby Bárky - domácího hospice

zpět na hlavní stránku Bárky
  • Pro naše pacienty zabezpečujeme Komplexní péči lékařů a sester o pacienta v terminálním stadiu nemoci 7 dní v týdnu 24 hodin denně.
  • Nabídneme Vám podporu multidisciplinárního týmu – psychoterapeuta, sociálního pracovníka a duchovního.
  • V rámci péče máte nárok na bezplatné zapůjčení kompenzačních pomůcek.
  • Poplatek za koordinaci týmu je 140 Kč / den (pozn. od 1. 3. 2022 pro nové přijaté pacienty)
  • Příjmy plánujeme po předchozí domluvě s Vámi a lékařem.
  • Rozhodující je zdravotní indikace.

Vedoucí sestra: Karel Havránek

Kontakt: 68Eo2W.7cknxV94WHcvr2Zl7T-uk87j7T-M, tel: 603 959 425