Zdravotní služby Bárky - domácího hospice

zpět na hlavní stránku Bárky
  • Pro naše pacienty zabezpečujeme Komplexní péči lékařů a sester o pacienta v terminálním stadiu nemoci 7 dní v týdnu 24 hodin denně.
  • Nabídneme Vám podporu multidisciplinárního týmu – psychoterapeuta, sociálního pracovníka a duchovního.
  • V rámci péče máte nárok na bezplatné zapůjčení kompenzačních pomůcek.
  • Poplatek za koordinaci týmu je 110 Kč / den.
  • Příjmy plánujeme po předchozí domluvě s Vámi a lékařem, ve všední dny, zpravidla od pondělí do čtvrtku.

Vedoucí sestra: Lenka Bartušková

Kontakt: 7.AuRW67~mHC1~l7VX~tZ6b7c8kmYZhaa8kmb, tel: 736 523 643