Odlehčovací služba a základní sociální poradenství

zpět na hlavní stránku Bárky

Odlehčovací službu poskytujeme primárně pacientům Bárky – domácího hospice. Mohou ji využít i další zájemci (osoby s chronickým onemocněním).

S čím Vám můžeme pomoci?

Nabízíme rodině pomoc v péči o nemocného – při hygieně, podávání stravy, polohování, přesunu na invalidní vozík, doprovod ven

 • Poradíme Vám, jak pečovat o člověka, jehož stav se zhoršuje.
 • Podpoříme Vás při zvládání péče o nemocného.
 • Můžeme Vás zastoupit, když si potřebujete dojít nakoupit, vyřídit nutné záležitosti nebo si třeba dojít do cukrárny.
 • Umíme Vám pomoci s péčí o nemocného (s hygiénou)

Odlehčovací služby

 • péče o osobní hygienu (celkové mytí na lůžku, ve sprše, péče o inkontinentní, použití WC,...)
 • stravování (podávání stravy, příp. pomoc s přípravou stravy)
 • oblékání, přesuny, polohování
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (procházky,...)
 • aktivizační činnosti (motorická cvičení, tvořivé činnosti,...)  

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

 • Poslání služby 
  Posláním odlehčovací služby je umožnit lidem s nevyléčitelným onemocněním důstojně umírat v domácím prostředí v kruhu svých blízkých. Dále zastoupit pečující osobu po dobu nezbytně nutnou a umožnit tak, aby tento čas využila rodina k odpočinku, regeneraci, popřípadě vyřízení svých osobních záležitostí. Umožnit pečujícím osobám co nejdéle a v dobré pohodě zvládnout péči o klienta s těžkým až terminálním onemocněním v domácím prostředí. Usnadnit rodině a jejím blízkým prožití obtížného životního období. Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí klienta na území okresu Jihlava.
 • Cílová skupina 
  Uživatel: Služba je určena těžce nevyléčitelně nemocnému v jeho posledních dnech a týdnech života (terminální fáze) a lidem chronicky nemocným.
 • Cíle:
  • Umožnění odpočinku pečující osobě. (Naplnění: osoba pečující o pacienta má možnost využívá volného času )
  • Podpora pacienta a ošetřující rodiny a zmírnění dopadu těžké situace v rodině. (edukace, praktická pomoc, emoční podpora, socioterapeutická činnost, )
  • Umenšení hospitalizací ze sociálních důvodů (překlad do soc zařízení, PJ)
 • Zásady:
  • ke každému uživateli přistupujeme individuálně, s úctou a zachováváme jeho důstojnost
  • respektujeme práva uživatelů a jejich rozhodnutí
  • podporujeme vztah vzájemné důvěry mezi uživateli a pracovníky zařízení 
  • na uživatele je nahlíženo v kontextu bio-psycho-sociálním
  • uplatňování vlastní vůle

NABÍDKA SLUŽEB A ÚHRADY ZA SLUŽBY

Službu si můžete domluvit na níže uvedeném kontaktu:

Michaela Policarová
sociální pracovník
Bárka – domácí hospic, OCH Jihlava
michaela.policarova@jihlava.charita.cz
Tel.: +420 731 200 307