Odlehčovací služba a základní sociální poradenství

zpět na hlavní stránku Bárky

Odlehčovací službu poskytujeme primárně a přednostně pacientům Bárky – domácího hospice. V případě volné kapacity ji mohou využít i další zájemci (osoby s chronickým onemocněním).

S čím Vám můžeme pomoci?

Nabízíme rodině pomoc v péči o nemocného – při hygieně, podávání stravy, polohování, přesunu na invalidní vozík, doprovod ven

  • Poradíme Vám, jak pečovat o člověka, jehož stav se zhoršuje.
  • Podpoříme Vás při zvládání péče o nemocného.
  • Můžeme Vás zastoupit, když si potřebujete dojít nakoupit, vyřídit nutné záležitosti nebo si třeba dojít do cukrárny.

Odlehčovací služby

  • pomoc rodině v péči o nemocného – v hygieně a péči o domácnost
  • zapůjčení nutných ošetřovatelských, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 
  • zaučení rodiny v ošetřování těžce nemocného člověka
  • podpora nemocného a rodiny
  • pomoc při úpravě prostředí tak, aby byla možná péče doma
  • nabídka služeb 
  • veřejný závazek 

Konkrétnější nabídka odlehčovacích služeb a ceník je k dispozici v sídle DHP Bárka (Mahenova 16, Jihlava), nebo nás gdBx-ZalbcGo.

Bc. Markéta Brestovská
sociální pracovník
Bárka – domácí hospic, OCH Jihlava
marketa.brestovska@jihlava.charita.cz
tel.:736 523 676