KONTAKTY

Erko - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Tel.: 567 563 671, 734 765 748
Žižkova 108, Jihlava, 586 01
Vedoucí služby: Zuzana Krčálová, DiS. - vedoucí
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí