ZAŽIJ ZASTÁVku JINAK - zážitkový program probíhá v Telči
23. března 2020 články o ZASTÁVce

ZAŽIJ ZASTÁVku JINAK - zážitkový program probíhá v Telči

Od počátku listopadu loňského roku probíhá v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska II. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009139, jehož nositelem je Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, zážitkový program s názvem ZAŽIJ ZASTÁVku JINAK.

Program pro žáky 2. stupně základních škol v Mikroregionu Telčsko, tj. ZŠ Nová Říše, ZŠ Masarykova a ZŠ Hradecká, připravili za asistence Mgr. Martina Paclíka členové Pracovní skupiny pro rovné příležitosti a pracovníci NZDM ZASTÁVka Telč.

Cílem programu je seznámit žáky zmiňovaných škol a jejich učitele s fungováním a především posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč.

V současné chvíli se programu zúčastnilo 9 tříd, což je téměř polovina z plánovaného počtu 20 tříd, pro které je program určen. Potěšujícím faktem může být skutečnost, že cíl programu se zatím daří úspěšně naplňovat. Od počátku listopadu, kdy byl spuštěn, evidují pracovníci  NZDM ZASTÁVka Telč 53 nových zájemců o využívání jimi poskytované sociální služby. Téměř 2/3 z těchto zájemců o využívání služby přišlo na základě osobní účasti na zmiňovaném programu.

Postoupnou změnu vnímají pracovníci NZDM taktéž v chápání smyslu služby novými zájemci o její využívání. Dříve se běžně setkávali s tím, že do zařízení přicházeli jedinci, kteří neměli vůbec žádné povědomí o službě nebo se domnívali, že ZASTÁVka je poskytovatel volnočasových aktivit, obdobně jako například DDM. Zcela tak opomíjeli hlavní účel zařízení- poskytování sociální služby v podobě řešení nepříznivých životních situací klientů (těžkosti v rodině, ve škole, v partnerských či kamarádských vztazích apod.). Díky programu se stává častěji, že se na pracovníky obrací takoví zájemci o službu, kteří se vyskytují v nepříznivé životní situaci a mají zájem o její řešení.

V neposlední řadě si přínos programu pochvalují taktéž třídní učitelé jednotlivých tříd. Těm se, díky výměně školního prostředí za prostory NZDM ZASTÁVka Telč, otevírá příležitost k získání nového náhledu na své žáky jako jednotlivce i fungování třídy jako kolektivu.

Bc. Martin Lacina, sociální pracovník