3. ročník Běhu pro hospic tentokrát trochu jinak!
8. června 2020 Články a tiskové zprávy

3. ročník Běhu pro hospic tentokrát trochu jinak!

Výtěžek ze startovného letošního Běhu pro Bárku je 27 200 Kč. DĚKUJEME!
V minulých dvou letech se Běh pro Bárku – domácí hospic při Oblastní charitě Jihlava konal veřejně v Jihlavě. Zúčastnilo se dohromady téměř 300 běžců a vybralo se 92 tis. Kč na podporu této služby nevyléčitelně nemocným.

Vzhledem k současné situaci, kdy se veřejné akce ruší nebo omezují, se tradiční Běh pro Bárku přesouvá do individuální "virtuální" podoby běhu. To nás však neodradí! Chceme si radost z pohybu a podpory Bárky - domácího hospice i tak naplno užít!  Zájemci si mohou zaběhat kdykoli v termínu 20. 6. – 30. 6. 2020.

K Běhu pro hospic jsou srdečně zváni jednotlivci i rodiny, sportovci i amatéři, všichni ti, kteří chtějí pohybem přispět domácímu hospici Bárka. Výtěžek celé akce je určen na podporu Bárky - domácího hospice. Peníze ze startovného půjdou na zakoupení auta pro Bárku, které je nezbytným prostředkem pro terénní práci zdravotních sester, pečovatelek a lékařů. Akce je součástí celorepublikové kampaně Běhy pro hospice.

Bárka - domácí hospic Jihlava prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické a duchovní podpory umožňuje těžce a nevyléčitelně nemocným prožít poslední období svého života doma, v kruhu svých blízkých a podpořit jejich blízké v tomto náročném období.

Více informací a registrace do běhu: www.behyprohospice.cz
#BěžímProBárku

 

Mgr. Radka Běhalová

PR pracovník/pastorační asistentka
Tel.: 731 766 036 E-mail: ~8quRW6_38yy.Z4WHcvr2Zl7T-uk87j7T-M