Během Týdne nízkoprahových klubů jste měli možnost zažít Vrakbar live
4. října 2021 Články a tiskové zprávy

Během Týdne nízkoprahových klubů jste měli možnost zažít Vrakbar live

Každoročně se NZDM Vrakbar Jihlava účastní Týdne nízkoprahových klubů (dále jen TNK), který je pořádán Českou asociací streetwork, a ani letošní rok nebyl výjimkou. TNK proběhl poslední zářijový týden a NZDM Vrakbar měl program připraven na tři dny, jež nesl název „Vrakbar live“.

V rámci kampaně jsme se zaměřili na edukaci a duševní hygienu teenagerů, která byla v době covidu upozaděna. Aktivity jsme směřovali také ke snižování bariér mezi kluby a veřejností, proto byly do programu zařazeny akce přístupné nejenom pro naši cílovou skupinu, ale i pro veřejnost.

První akce byla zaměřena na edukaci v oblasti návykových látek – uživatelé si mohli vypůjčit brýle simulující stav pod vlivem omamných a návykových látek, ve kterých si prošli připravenou trať, zkusili si běžné činnosti jako je např. zvedání předmětů ze země, přenášení sklenice s vodou, chůzi do schodů apod. Během této aktivity pracovníci Vrakbaru komunikovali s uživateli o návykových látkách a jejich dopadech na lidský organismus a mezilidské vztahy. Následně měli uživatelé možnost vyplnit připravený kvíz, který reagoval na výše zmíněné téma, a mohli si tak ověřit své znalosti.DSC_0931

Následující den byl zaměřený na mezilidské vztahy, které byly rovněž ovlivněny pandemií. Jeho obsahem byly aktivity, při kterých se musí spolupracovat v rámci skupiny. Tyto aktivity měly posílit týmovost a vzájemnou komunikaci mezi teenagery.

DSC_0934

Poslední akce, jejíž cílem bylo seznámení se zařízením a snížení prahů mezi NZDM Vrakbar Jihlava a veřejností, byla otevřená široké veřejnosti. Tento den probíhal tvořivý workshop a do Vrakbaru mohl přijít kdokoliv, kdo by chtěl vidět Vrakbar „live“.

 

Tým pracovníků NZDM Vrakbar Jihlava