Dělám, co mě baví. Je to radost, ne práce, říká zaměstnankyně jihlavské charity
18. května 2021 Články a tiskové zprávy

Dělám, co mě baví. Je to radost, ne práce, říká zaměstnankyně jihlavské charity

Většina lidí mi říkala, že práce je jen povinnost, kterou nelze dělat s radostí. Mám velké štěstí, že můj život je důkazem toho, že když člověk dělá práci, která ho baví a naplňuje, každý den pro něj je radost a ne práce. Citát „Vyber si práci, kterou miluješ a již žádný den v životě nebudeš muset pracovat“, který pronesl Konfucius, je ale vážně pravda. Tak mluví o své práci zaměstnankyně jihlavské charity, vedoucí Erka Zuzana Krčálová.

Když jsem po studiu hledala práci, jako první mě napadalo napsat do Oblastní charity Jihlava. Neměla jsem úplnou představu, s jakou cílovou skupinou bych chtěla pracovat, byla jsem otevřená různým možnostem. Vždycky jsem byla trochu blázen, který se nebál výzev a do všeho šel po hlavě.

Byla mi nabídnuta práce v Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Erko Jihlava , které je určeno pro děti a mládež od 6 do 26 let v nepříznivé sociální situaci. Brzy jsem se začala na Erku cítit skvěle. Ten hluk a zmatek, ze kterého jsem byla prvně vyděšená, se stal každodenní součástí mého dne. Klienti naší služby mi svým temperamentem, humorem, energií každý den dobíjeli baterky. Erko se stalo mojí druhou rodinou a každý den v práci je pro mě neuvěřitelným zážitkem.

Na Erku pořádáme i různé akce. Například karnevaly, nebo diskotéky. Díky těmto akcím se s klienty pobavíme a navážeme bližší vztahy. O akce tohoto typu je vždy velký zájem.

č. 2

Erko je pro klienty naší služby otevřené v odpoledních hodinách. Klienti přicházejí po škole. S kolegy připravujeme program. Ten bývá na různá témata, týkající se prevence sociálně patologických jevů, nebo mají vzdělávací podtext. Všechny programy podáváme hravou a zábavnou formou.

Klienty také učíme poznávat přírodu. Jedno léto jsme měli celý program zaměřený na seznámení s přírodou. Někteří uživatele naší služby se pohybují pouze ve městě. Vedeme naše klienty k respektování přírody a hlavně k respektu ke zvířatům.

Tým Erka je srdce celé služby. Krásné, šikovné, kreativní ženy, které mají srdce na pravém místě. Služba funguje v týmovém duchu. Sdílíme svoje nápady, pocity, postřehy a společně se snažíme poskytovat službu, která je kvalitní a má smysl.

č. 3

Na Erku nikoho nesoudíme. Přijímáme každého takového, jaký je. Ke každému přistupujeme individuálně, respektujeme soukromí našich klientů a nabízíme jim i třeba jen pokec o tom, co se je u nich nového, nebo jestli je něco netrápí. Za šest let, co na Erku pracuji, jsem s klienty prožívala nejrůznější příběhy. Několik z nich provázím jejich životem už dlouho a sleduji jejich první lásky, první rozchody, píšeme spolu přihlášku na střední školy nebo životopis do zaměstnání. Erko se také zaměřuje na volnočasové aktivity. Podporujeme klienty ve sportech, tanci, hudbě, nebo výtvarném umění. Navštěvujeme divadelní kurz v Horáckém divadle.

Jak si nejlépe pročistit hlavu po psychicky náročných pracovních dnech? Mně pomáhá četba knih, hudba, cestování, přátelé. Je důležité umět vypnout, když za sebou v práci zavřete dveře. 

Klienti, kteří začnou studovat a prokážou své schopnosti, dostávají na Erku možnost brigády. Je to skvělá motivace. Na fotografii jsme s našim již dlouholetým brigádníkem.

č. 5