Denní stacionář Pohodář – uživatelé se tu cítí jako doma

Denní stacionář Pohodář – uživatelé se tu cítí jako doma

Vedle pečovatelské služby, odlehčovací služby či domácí zdravotní péče provozuje Oblastní charita Jihlava v rámci služeb sociální péče také Denní stacionář Pohodář v Lukách nad Jihlavou. Seznamte se s vedoucí této služby Janou Jelínkovou a nechte si povyprávět o tom, jak Pohodář v Lukách funguje a jaké služby nabízí.

Jak dlouho pracujete v sociálních službách? A jak dlouho na pozici vedoucí Denního stacionáře Pohodář?

 V sociálních službách ve stacionáři v Lukách pracuji od roku 2016 a na pozici vedoucí od roku 2018.

Denní stacionář Pohodář se věnuje seniorům a dospělým se zdravotním postižením, kteří nemohou nebo nechtějí zůstat doma sami a potřebují pomoc druhé osoby. Jakým způsobem Vaše služba těmto lidem pomáhá?

Pomáháme jim, dle jejich možností, při oblékání, při přesunech na židli, lůžko, při orientaci v prostorách stacionáře, zajišťujeme obědy, a když je třeba i nakrmíme. Dále s osobní hygienou, dohlížíme, aby si uživatelé brali léky. Poskytujeme pomoc vyřizování osobních záležitostí na poště a úřadě, a snažíme se jim zprostředkovat kontakt s jejich vrstevníky a s okolím.

Jak vypadá takový běžný den v Pohodáři?

V Pohodáři začínáme v 7 hodin ráno. S kolegyněmi si ujasníme, kdo ten daný den za námi přijde a jaký bude program, případně připravíme vše potřebné pro aktivizační činnosti. Pak postupně během rána a dopoledne přijíždějí naši uživatelé, nebo je k nám dopravujeme naším svozovým autem my samy. Zhruba v devět hodin přečteme aktuality dne, co se zajímavého k danému datu událo, kdo ze slavných osobností má narozeniny atd. Dopoledne je vyplněno povídáním, aktivizacemi ve formě her na cvičení paměti, rádi společně vaříme a pečeme, zpíváme si, procházíme se po okolí stacionáře, vyřizujeme pochůzky na poště, úřadu městyse, atd. Kdo nezvládne chodit sám, tak pro něj máme připravený inv. vozík. Uživatelé mají možnost umýt se v koupelně, která je vybavená pro hygienu imobilních osob. Také cvičíme v našem bazénu, což pomáhá při pohybových potížích.  Je potřeba říci, že účast na všech činnostech ve stacionáři je nepovinná a naši uživatelé se jí účastní dle své nálady a možností. Ve všech činnostech ve stacionáři jsme připraveny s kolegyněmi uživatelům pomoci. Po obědě máme asi jednu hodinu klid, kdy si uživatelé mají možnost přečíst časopis, noviny, odpočívat u televize, nebo zdřímnout na lůžku. Odpolední program je podobný dopolednímu. Uživatelé odjíždějí sami nebo opět s pomocí naší svozové služby. Prostory stacionáře uklidíme, vydezinfikujeme povrchy, a v 16 hodin odcházíme domů.

 Kde službu poskytujete a z jakých obcí se na Vás mohou lidé obracet?

Naše služba je v přízemí stacionáře v nově zrekonstruované budově bývalé sýpky, na adrese náměstí 9. května 357 v Lukách nad Jihlavou. Naše spádová oblast pro poskytování služby jsou Luka nad Jihlavou a obce v jejím okolí. Pokud rodina uživatele sama vozí, tak není vzdálenost bydliště podstatná, a při svozech jezdíme do vzdálenosti cca 20 km od Luk.  

 Jak je služba financována? Platí něco i uživatelé?

Jsme financováni z několika zdrojů – dotacemi Městyse Luka nad Jihlavou, Kraje Vysočina, sbírkami a dary. Nedílnou součástí financování je i úhrada za službu od uživatelů, protože jsme službou placenou. 

V čem je pro Vás služba náročná?

Obecně v práci s lidmi je náročné „ustát“ nápor všech emocí, a udržet v celém kolektivu stacionáře příjemnou atmosféru. Pro mě osobně je v současnosti nejnáročnější vydržet celý den v práci v roušce.

 Jaká věta od uživatele služby Vás nejvíce potěšila? Co Vám při Vaší práci dělá největší radost?

Celý náš pracovní tým těší, když nám uživatelé říkají, že se ve stacionáři cítí jako doma, že je u nás pohoda, cítí se zde příjemně a rádi se k nám vracejí.