4. listopadu 2019 Články a tiskové zprávy

Historie Oblastní charity Jihlava

Oblastní charita Jihlava je profesionální organizace, která poskytuje pomoc a podporu potřebným lidem a jejich okolí. Uplatňováním osobního přístupu, pracovníci i dobrovolníci kladou důraz na lidskou důstojnost a duchovní hodnotu každého člověka, usiluje o změnu postojů lidí vedoucí ke zvyšování společenské soudržnosti.

Oblastní charita Jihlava vznikla 13. srpna 1992, jako dobrovolná aktivita lidí, kteří chtějí pomáhat bližnímu v nouzi, a to bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti a náboženskému vyznání. V současnosti je Oblastní charita Jihlava jednou z největších nestátních organizací, která působí v oblasti sociálně zdravotních služeb a jiných humanitárních aktivit v kraji Vysočina. Sídlí v Jihlavě a působí na území bývalého okresu Jihlava a na Dačicku. Oblastní charita Jihlava je základní organizační složkou Diecézní charity Brno, která je s ostatními diecézními charitami sdružena v Charitě Česká republika, členem svazku Caritas Internationalis.
Hlavními cílovými skupinami jsou senioři, zdravotně postižení, mládež ohrožená sociální exkluzí, romská komunita a jejich specifické problémy, osoby zneužívající návykové látky a další osoby v nepříznivé sociální situaci.

Oblastní charita Jihlava v současné době provozuje 23 profesionálních zařízení se službami sociální péče (Charitní pečovatelská služba v Kamenici, Lukách nad Jihlavou, Telči, Nové Říši, Kostelci, Horní Cerekvi, Denní stacionář Pohodář Luka nad Jihlavou, Osobní asistence Dačice, Bárka - domácí hospic Jihlava, Adapta), sociální prevence (Centrum primární prevence Vrakbar, Nízkoprahový klub Vrakbar, ZASTÁVka Telč, NZDM Maják Luka nad Jihlavou, ERKO, Centrum U Větrníku, Následná péče, Klubíčko, TP SOVY), Charitní ošetřovatelskou službu, Záchranná síť, Materiální a potravinová pomoc a Dobrovolnické centrum. Vedle profesionálních zařízení Oblastní charita organizuje ještě 2 dobrovolné farní charity.
 
Sídlo OCH Jihlava
17.8.1992 – 31.1.1994 Lazebnická 1, Jihlava
1.2.1994 - 28.2.1998   Čajkovského 39, Jihlava
1.3.1998 – 31.3.2003  Brněnská 28, Jihlava
1.4.2003 – dosud  Jakubské nám.2, Jihlava
 
Vedení OCH Jihlava
17.8.1992 - 30.6.2004 Ing. Petr Švíka
1.7.2004 -  30.9.2004  Bc. Martin Herzán
1.10.2004 – 31.7.2018 Mgr. Michal Novotný
1.8.2019 – dosud  Ing. Hana Fexová

Vznik služeb OCH Jihlava
CHPS/CHOS   17.8.1992
CHPS Luka n.Jihlavou 1.7.1993
CHPS Kamenice  1.8.1994
CHPS Telč   1.3.1994
ERKO    1994
NZDM Vrakbar 
CPP Vrakbar
Sběr šatstva Dačice
CHPS Nová Říše  1.7.2003
CHPS Kostelec  1.4.2003
CHPS Janštejn  1.1.2004 - 31.12.2010
Bárka-domácí hospic  1.10.2008
Klubíčko Jihlava  1.1.2010
Následná péče   1.1.2010
ZASTÁVka Telč  1.3.2010
Osobní asistence Dačice 1.8.2010
TP SOVY   1.4.2013
Adapta Jihlava  1.1.2014
DS Pohodář   1.1.2016
NZDM Maják   1.1.2016
CHPS Horní Cerekev  1.7.2018

Zaniklé služby/zařízení: CHPS Janštejn, Mateřské centrum Dačice, Domovinka Dačice, Sběr šatstva Jihlava

EU projekty
Park in park, Malá řemesla (2012-2015), RESTART, Odrazový můstek (2013), MOST (2014-2015), Společně a úspěšně v Jihlavě (2016-2019)
 
Objekty/budovy ve vlastnictví OCHJ
Jihlava, Mahenova 16 – kompletní rekonstrukce rok 2010
Telč, Slavíčkova 387 – kompletní rekonstrukce rok 2013
Jihlava, Žižkova 108 – kompletní rekonstrukce rok 2019