Jak se jeví průběžný výsledek letošní covidové Tříkrálové sbírky?

Jak se jeví průběžný výsledek letošní covidové Tříkrálové sbírky?

Asistenti Tříkrálové sbírky se nevzdali a umístili klasické pokladničky na veřejně dostupná místa jako na úřady, kostely, pošty nebo i do potravin, lékáren, pekáren a dalších obchodů. Přispívat se mohlo i převodem na speciálně zřízený Tříkrálový účet anebo formou online koledy na www.trikralovasbirka.cz, kde lze vhodit peníze na pomoc lidem v nouzi až do 30. 4. 2021. Nutné je uvést konkrétní oblastní charitu. Pro Jihlavsko, Telečsko a Dačicko tedy Oblastní charitu Jihlava, která na tomto území působí. Na oficiálním webu Tříkrálové sbírky pak návštěvníci mají možnost uzřít vtipně provedený tříkrálový klip a následně vhodit peníze do virtuální kasičky.

Kdo by to byl před rokem řekl, že Kašpar, Melichar a Baltazar v roce 2021 zůstanou doma a nezazvoní s koledou u dveří domácností. Ale pandemie nabrala na obrátkách a všemožná vládní nařízení se dotkla i klasického novoročního koledování.

Po 24. lednu, kdy Tříkrálová sbírka skončila, následuje proces rozpečeťování a počítání výtěžku ve všech obcích, kde jihlavská charita působí. A počítání stále ještě nemá konce. Jaký je průběžný výsledek? Na tento zvídavý dotaz jsme se zeptali hlavního koordinátora Tříkrálové sbírky za jihlavskou charitu Romana Mezlíka. „Máme sečteno zhruba 80 % pokladniček. Asi určitě nebudeme atakovat loňský historický rekord, kdy jsme vykoledovali krásnou sumu přesahující 2 miliony korun, nicméně původní skeptické prognózy se nenaplnily a lidé si cestu, jak přispět našli. Za což jim patří velké díky. V současné době má Oblastní charita Jihlava spočítaný průběžný výsledek na necelých 900 tis. korun. Což je podle mě docela příjemné překvapení. Někde jsme dokonce zaznamenali i mírný progres, ale většinou jsme na polovině výtěžku.“ S mírným úsměvem sděluje hlavní koordinátor OCHJ.

Jak už bylo sděleno lidé z Jihlavska a okolí mohou stále zaslat finanční příspěvky do online kasičky a přispět na tyto záměry:

Určitě je kolem nás spoustu starších, ať už rodičů, prarodičů nebo sousedů, kteří čekali marně na Tři krále nebo neví, jak letos přispět, proto jim pomozme v online světe zrealizovat virtuální vhození jejich obnosu do online kasičky na www.trikralovasbirka.cz. Máte na to ještě čas, a to až do 30. 4. 2021.

Děkujeme, že s námi umíte pomáhat potřebným.