Oblastní charita Jihlava hlásí : "15 000 roušek naskladněno!"
23. února 2021 Články a tiskové zprávy

Oblastní charita Jihlava hlásí : "15 000 roušek naskladněno!"

Hasiči dnes začali rozvážet ze skladu Správy státních hmotných rezerv chirurgické roušky do potravinových bank. Oblastní charita Jihlava je členem a odběratelem Potravinové banky Vysočina, z.s., a tak pracovníci jihlavské Charity vyrazili pro více jak 15 000 roušek do místa skladu do Ledče nad Sázavou.

„Cílem jihlavské Charity je rozdělování roušek zdarma lidem sociálně vyloučeným, kteří nemají peníze na pořízení vlastních ochranných pomůcek.“, sdělila Michaela Kulhánková, vedoucí terénního programu SOVY.

2

Chirurgické roušky jsou určené pro potřebné v nejrůznějších sociálních skupinách. Oblastní charita Jihlava poskytuje široké spektrum sociálních služeb, a tak roušky budou rozdávány například osobám ohroženým sociálním vyloučením, kterým pomáhá Záchranná síť (charita.cz)a terénní pracovnice Terénní programy SOVY (charita.cz), nebo klientům Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (charita.cz), respektive dalším lidem využívající preventivních služeb a charitní péče Naše služby (charita.cz).

 4 

6

8

 

Ing. Marek Mašát

Koordinátor propagace
Tel.: 731 766 036 E-mail: 88Eo1Wc7%8GjGK%a3enFRW7%WkvDRW7r