Informace pro dárce

Proč podpořit naše služby: 

  • Poskytujeme více jak 20 sociálních a zdravotních služeb na části území Kraje Vysočina a Jihočeského kraje těm, kdo to potřebují.
  • Prostředky na poskytování služeb získáváme především od ministerstev, samosprávních celků a různých nadací, tyto však nepokryjí celé náklady.

Co získáte jako dárce:

  • Dobrý pocit z daru, který pomůže například seniorům, nemocným, lidem s postižením, lidem ohroženým sociálním vyloučením a dalším. Pomáháme všem, kteří si nemohou nebo neumějí pomoci sami. 
  • Možnost odečtu daru ze základu daně podle zákona č.586/1992 Sb. na základě potvrzení o daru.
    Od základů daně lze odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková hodnota za zdaňovací období přesáhne 2% ze základu daně, anebo činí alespoň 1000 Kč, nejvýše však lze odečíst 10% ze základu daně. Právnické osoby dar mohou odečíst, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč, nejvýše však 2% ze základu daně.
    Pro potvrzení převzetí daru potřebujeme znát Vaše údaje. Zatímco na poštovních poukázkách je běžně jméno s adresou uváděno, tak při převodu daru z účtu sděluje peněžní ústav pouze název účtu. Vyplňte proto tyto údaje do zprávy pro příjemce.
  • Pravidelné informace o dění v naší organizaci - newsletter připravujeme minimálně 2x ročně a jako dárce se stanete jeho příjemcem. 

Rychlá online platba přes platební bránu Pays:

Chci zaslat potvrzení o daru

Pro správnou identifikaci platby, zadejte stejný email jako v platební bráně.

devětplusšest=

Pozn.: položky označené * jsou povinné.