Články a tiskové zprávy

SPOLU NA CESTĚ BOLESTI (zamyšlení pro dobu postní se Záchrannou sítí)
3. března 2021 Články a tiskové zprávy

SPOLU NA CESTĚ BOLESTI (zamyšlení pro dobu postní se Záchrannou sítí)

Jak se to stane, že se člověk ocitá mimo systém? Mimo rodinné vztahy, mimo přátelské vztahy, mimo systém sociálních služeb, mimo komunitu v místě bydliště, mimo všeho? Jak se to stane, že někdo zůstává zcela osamělý ve světě? Není na koho se obrátit, s kým si popovídat, koho požádat o pomoc, prostě není nikdo, kdo by mě vzal za ruku či pochopil moje neštěstí. Jsem na to sám. Zcela sám. Nohy moc neslouží, mám deprese, rodina se mě zřekla, přátelé opustili. Někam jsem se propadl a nemůžu ven. Samotný nemám dost sil. Jsem na odpis. Nikdo o mě nemá zájem, nikdo si mě nevšimne. Když o mě někdo zavadí pohledem, cítím jeho opovržení a zhnusení. Nade mnou. Nade mnou, který jsem tak sám, a tak slabý, tak opuštěný. Připadám si jako malomocný, lidé se mi vyhýbají obloukem. Haló! Já přece nejsem nakažlivý!

Charita rozdává roušky sociálně potřebným a vyhlašuje sbírku respirátorů
25. února 2021 Charita Česká republika

Charita rozdává roušky sociálně potřebným a vyhlašuje sbírku respirátorů

Kvůli rekordnímu počtu nově nakažených už pouhé roušky přes pusu a nos nestačí. V obchodech, veřejné dopravě a nemocnicích proto musíme od 25. února nosit ochranné respirátory, nanoroušky, nebo dvě chirurgické roušky. Jenže jejich nákup značně zasahuje do rodinného rozpočtu. Z důvodu nutnosti rychle se přizpůsobovat aktuálním pandemickým podmínkám se proto Charita Česká republika zapojila do pomoci sociálně potřebným distribucí respirátorů a chirurgických roušek.

Díky Erku jsem se naučil během distanční výuky učit a pracovat samostatně
25. února 2021 Články a tiskové zprávy

Díky Erku jsem se naučil během distanční výuky učit a pracovat samostatně

Když jsem poprvé slyšel o tom, že nebudeme chodit do školy, měl jsem velikou radost. Všechny děti se radovaly, protože jsme se těšili, jak nebudeme muset ráno vstávat a budeme moct běhat celý den po venku a hrát si.“, svěřuje se čtrnáctiletý klient nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Erko v Jihlavě.

Oblastní charita Jihlava hlásí : "15 000 roušek naskladněno!"
23. února 2021 Články a tiskové zprávy

Oblastní charita Jihlava hlásí : "15 000 roušek naskladněno!"

Hasiči dnes začali rozvážet ze skladu Správy státních hmotných rezerv chirurgické roušky do potravinových bank. Oblastní charita Jihlava je členem a odběratelem Potravinové banky Vysočina, z.s., a tak pracovníci jihlavské Charity vyrazili pro více jak 15 000 roušek do místa skladu do Ledče nad Sázavou.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VSTOUPILA DO TŘETÍ DEKÁDY SVÉ EXISTENCE V PANDEMII S POZITIVNÍM VÝSLEDKEM
18. února 2021 Články a tiskové zprávy

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VSTOUPILA DO TŘETÍ DEKÁDY SVÉ EXISTENCE V PANDEMII S POZITIVNÍM VÝSLEDKEM

Pracovníci Oblastní charity Jihlava rozpečetili tento týden poslední stacionární pokladničky, které byly v průběhu letošní Tříkrálové sbírky umístěny na veřejně dostupných místech po všech obcích v rámci působnosti jihlavské Charity. Sečetli rovněž finanční dary zaslané elektronickou cestou na speciálně zřízený Tříkrálový účet. Bohužel nepříznivý průběh pandemie Covid-19 zabrzdil, stejně jako mnoho veřejných akcí, i klasické koledování Tří králů. Kolik korun se nakonec podařilo v 261 pokladničkách a na účtu „Kašpara, Melichara a Baltazara“ celkově nastřádat?