On-line programy primární prevence hrají v době uzavření škol důležitou roli
3. května 2021 Články a tiskové zprávy

On-line programy primární prevence hrají v době uzavření škol důležitou roli

I v době úplného či částečného uzavření škol je Centrum primární prevence Vrakbar Jihlava. CPP Vrakbar se zaměřuje na realizaci programů primární prevence rizikového chování pro žáky a studenty ZŠ a SŠ již přes 20 let. Cílem programu primární prevence je, aby žáci a studenti získali znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl. Důležité je, aby tyto přednosti dokázali následně uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale především ve svém životě.

V únoru tohoto roku spustilo Centrum primární prevence Vrakbar Jihlava realizaci on-line preventivních programů pro školy na Jihlavsku a Pelhřimovsku. Dlouhodobé uzavření škol s sebou nese negativní dopady na třídní klima, zvyšuje se ohrožení žáků spojené s rizikovým trávením volného času.

V průběhu uzavírání škol v loňském roce jsme tedy hledali cestu, jak pokračovat v preventivním působení ve třídách, což vnímáme zvlášť za současných okolností jako velmi potřebné“, sděluje Romana Kubů vedoucí Centra primární prevence Vrakbar.

Základem preventivních programů CPP Vrakbar je interaktivita a prožitek. Proto jsme dlouho zvažovali přesun do on-line prostoru, jenž tyto dva aspekty zásadně limituje. Snažili jsme se tedy vytvořit metodiku programů tak, abychom žákům umožnili setkat se v on-line prostoru bezpečně, bez školních povinností, s cílem podpořit sounáležitost třídy či zdravý životní styl v době epidemických opatření“, popisuje lektor programů primární prevence Jan Tkadleček.  Žáci mají také možnost vzájemně se inspirovat, jak zdravě trávit čas v dlouhodobé karanténě, zamýšlet se nad možnými pozitivními přínosy.   

Programy zatím proběhly na třech jihlavských školách v 25 třídách (pozn. 6. až 8.třídy). Program vedou vždy dva lektoři, časová kapacita jsou 2 vyučovací hodiny. Přítomný je také třídní učitel, který má možnost zapojit se do jednotlivých aktivit. „Reakce dětí jsou veskrze pozitivní, tato forma aktivit je pro ně určitým vybočením z každodenní rutiny“, hodnotí zájem žáků Romana Kubů. Spokojenost vyjadřuje i Jan Tkadleček: „Od žáků i od třídních učitelů zaznívají pozitivní zpětné vazby.

DSC_8136u

Hodnocení jihlavských žáků 6., 7. a 8. tříd:
Bylo zajímavé vidět názory a zájmy zbytku třídy.
„Líbilo se mi na tom to, že to bylo velice akční, a protože to bylo také zlepšení nálady.“
„Bylo zajímavé se zamyslet nad sebou, co je vlastně můj sen.“
„Bylo fajn, že jsme si připomněli některé věci sami o sobě a zároveň se dozvěděli něco navíc. A také to, že jsme se sešli na neučící hodině.“
„Jsem naprosto spokojený, hezké hluboké téma k zamyšlení a otevírání očí, fandím vám.“
„Na provedení jsem byl hodně zvědavý a jsem příjemně překvapen.“  

Mgr. Romana Kubů

vedoucí Centra primární prevence Vrakbar Jihlava
E-mail: ~hzk4Z2cb9HjGK%a3enFRW7%WkvDRW7r