Poradna pro nelátkové závislosti v Kraji Vysočina

Poslání zařízení

Posláním Poradny pro nelátkové závislosti v Kraji Vysočina (PNZ) je pomocí terapeutických a poradenských služeb doprovázet klienta na cestě od závislosti k abstinenci, pomáhat a doprovázet klienta v udržení abstinence, v rozvoji vlastních kompetencí a zodpovědnosti, v obnově rodinných vztahů a společně s klientem se snažit o minimalizaci negativních dopadů rizikového chování na životy klientů. Služba pomáhá lidem, kteří se potýkají se závislostí na hazardním hraní, sázení, internetu, sociálních sítích či s přemírou využívání elektronických zařízení, a dalšími nelátkovými závislostmi (dále jen NZ), včetně kombinací s návykovými látkami na území Kraje Vysočina. Služby jsou určeny i pro osoby abstinující, kterým pracovníci pomáhají v udržení dosažených změn v jejich životech. Informace a podpora jsou nabízeny i blízkým osobám.  

Poradna je provozována v Jihlavě, Třebíči, Havlíčkově Brodě a ve Žďáru nad Sázavou. 

Aktuální informace o provozu zařízení naleznete na https://www.gamblingvysocina.cz/

Kontakty

e-mail: _hEkU.56LTtk30ba9%II9~7a98kmb

Web: www.gamblingvysocina.cz

FB: @gamblingvysocina

Zdůvodnění vzniku zařízení

Poradna pro nelátkové závislosti v Kraji Vysočina vznikla na základě Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním. Finančně je projekt podpořen Úřadem vlády ČR / Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Krajem Vysočina. Jde o společný projekt tří organizací, které se dlouhodobě v Kraji Vysočina zabývají prací s lidmi s adiktologickou (závislostní) problematikou: Kolpingovo dílo České republiky, z.s., Oblastní charita Jihlava, Oblastní charita Třebíč.

 

Naši donátoři