Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vrakbar Jihlava

V souvislosti s pandemií koronaviru a nařízením vlády má Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vrakbar Jihlava upravenou pracovní dobu:

6.00 - 14.30h

V rámci uzavření provozu služby jsou zavedena tato opatření:

ambulantní forma služby: neposkytujeme skupinovou formou, udržujeme kontakt s klienty prostřednictvím sociálních sítí

terénní forma služby: zrušen provoz v souvislosti se zákazem volného pohybu osob

Děkujeme za pochopení

 

 

Pomáhá mladým lidem orientovat se v jejich přirozeném prostředí a poskytuje bezpečný prostor k řešení jejich obtíží a seberealizaci. Vytváří podmínky k tomu, aby mladí lidé byli schopni a ochotni podílet se na řešení svých nesnází, životních situací a lépe se s nimi vyrovnávali.

Kontakt

Sídliště U Pivovaru, Jihlava, 586 01 Jihlava 1   
telefon: 567 304 802
mobil: + 420 734 435 283
email: vrakbar@jihlava.charita.cz
 
Zástupce vedoucí
Bc. Aneta Kučerová, DiS.
mobil: +420 739 381 037
email: aneta.kucerova@jihlava.charita.cz
 
Vedoucí zařízení
Mgr. Šárka Štočková
mobil: +420 734 435 283
email: sarka.stockova@jihlava.charita.cz
 
Terénní pracovník
mobil: +420 739 381 037 (prozvoňte, zavoláme zpět)

Sociální pracovník
Bc. Nela Starobová
email: nela.starobova@jihlava.charita.cz
 
Asistent dobrovolníků / stážistů / praktikantů
Martina Váchová, DiS.
email: martina.vachova@jihlava.charita.cz
 
Pracovník v sociálních službách
Jana Kašparová
email: jana.kasparova@jihlava.charita.cz
 


Web
nzdm.vrakbar.cz/

 

Cílem zařízení je poskytnout služby uživatelům prostřednictvím kontaktní práce, sociální pomoci a psychosociální podporou v kombinaci s volnočasovými aktivitami v bezpečném prostoru, který má jasně stanovená pravidla.
 
Dílčí cíle
Vytvářet prostředí, ve kterém se uživatelé služby pracovníkům svěřují se svými obtížemi a společně hledají řešení.
Podporovat uživatele služby k aktivnímu a samostatnému řešení jejich nesnází.
Snižovat zdravotní a sociální rizika vyplývající z konfliktních, společenských situací, způsobu života či rizikového chování, popřípadě těmto rizikům předcházet
Podporovat uživatele služby při zvyšování sociálních schopností a dovedností.
Poskytnout uživatelům služby prostor pro realizaci vlastních aktivit (koncerty, diskotéky, prezentace vlastní tvorby apod.) a trávení volného času.
Pomáhat uživatelům služby při lepší orientaci v jejich přirozeném prostředí.
Vést uživatele služby k dokončení či prohloubení jejich vzdělání (konkrétní pomoc při vypracovávání domácích úkolů, doučování, pomoc při výběru školy, rozhovory na téma studium).

 

Doba poskytování

Ambulantní forma Jihlava:                     

PO - ČT: 13:00 – 18:00                                
PÁ: 13:00 – 16:00 

Terénní forma Jihlava:

PO – 13:00 – 16:30
ST – 14:00 - 18:00         

Letní prázdniny (červenec)
Ambulantní část:
 Provozní doba: PO - ČT – 10:30 – 19:00, Otevírací doba: PO – ČT- 15:00 - 19:00
PÁ - zavřeno pro uživatele (otevřeno pouze pro pomoc v krizi, individuální poradenství atd.); provozní doba 6:00 – 14:30 hod.
Terénní část: Otevírací doba: PO - 13:00 - 16:30, ST - 14:00 - 18:00

Letní prázdniny (srpen)
Ambulantní část: Provozní doba: ÚT, ČT - 9:30 – 18:00, Otevírací doba: ÚT, ČT – 13:00 – 18:00
PÁ – zavřeno pro uživatele (otevřeno pouze pro pomoc v krizi, individuální poradenství atd.); provozní doba 6:00 – 14:30 hod.
Terénní část: Provozní doba: PO, ST - 11:30 – 20:00, Otevírací doba:  PO, ST – 14:00 – 20:00

Naši donátoři v roce 2019

kraj vysočina

jihlavaFond Vysočiny